School of Form

School of Form

School of Form jest częścią SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (w skrócie: Uniwersytetu SWPS) - pierwszego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytetu niepublicznego. To znaczy, że absolwenci School of Form otrzymują tytuł licencjata i dyplom SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku Wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu.

Uczelnia jest prestiżową jednostką naukową, co potwierdza ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013 r.). Silną pozycję Uniwersytetu SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla stała obecność w rankingach. W najważniejszym dla uczelni w Polsce rankingu "Perspektyw" z 2014 r. zostaliśmy po raz kolejny uznani za najlepszą uczelnię niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym.

Uniwersytet SWPS wyróżnia:

  • 18 lat doświadczenia,
  • 15 tysięcy studentów,
  • kampusy w pięciu miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Sopocie,
  • wybitna kadra: 75 profesorów, 59 doktorów habilitowanych, 183 doktorów,
  • 9 kierunków studiów licencjackich i magisterskich, 100 kierunków studiów podyplomowych, 3 kierunki studiów doktorskich,
  • 5 uprawnień doktorskich, 3 uprawnienia habilitacyjne,
  • ponad 870 komentarzy naszych ekspertów w mediach każdego miesiąca.