School of Form

School of Form

Program studiów School of Form (kierunek Wzornictwo), który został przygotowany przez Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu, otrzymał nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  School of Form znalazło się wśród 9 nagrodzonych uczelni niepublicznych w Polsce. Za program studiów I stopnia otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 mln zł na dalsze rozwijanie i doskonalenie programu dydaktycznego.

W uzasadnieniu MNiSW do wyników konkursu czytamy:

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są przez humanistów, artystów oraz projektantów. Każda dyscyplina projektowa przypisana została do dziedziny humanistycznej. Dzięki temu naukę praktycznych umiejętności poszerzono o aspekty m.in. socjologiczne, psychologiczne czy antropologiczne, pozwalające na dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych projektantów do potrzeb współczesnego człowieka.