School of Form

School of Form

Wszystkie zajęcia, w tym również teoretyczne, mają formułę otwartych, interaktywnych warsztatów. Wykorzystujemy ćwiczenia w projektowaniu eksperymentalnym i konceptualnym, które kończą się prezentacją rozwiązania. Każde zadanie uwzględnia projekt, który może być prostym  szkicem, modelem, bardziej zaawansowanym prototypem lub w pełni funkcjonującym obiektem.

Gdzie?

Kluczowym elementem naszej filozofii w nauczaniu projektowania jest sposób zorganizowania przestrzeń wokół nas. School of Form to maksymalnie otwarty budynek, zarówno z funkcjonalnego jak i architektonicznego punktu widzenia, bez sztucznych barier oddzielających wykładowców i studentów od siebie nawzajem.

W jaki sposób?

Podstawową ideą naszego podejścia do nauczania jest nieskrępowany i swobodny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi tak, by  wymiana oryginalnych koncepcji i pomysłów odbywała się praktycznie wokół nas. Pomaga to zwiększyć naszą energię twórczą i umożliwia każdej osobie pielęgnowanie własnej indywidualności i doskonalenie pracy zespołowej.