School of Form

PRODUCT DESIGN

OSTATNIA REKRUTACJA: 14.09.2015!

ПРОДУКТ    |    МАТЕРИАЛ    |    ТЕХНОЛОГИИ

Agnieszka JC352x235
Как запроектировать продукт, который будет отвечать потребностям, будет функциональным, эргономичным и эстетическим? Ответ на этот вопрос можно найти во время учебы по специальности product design - новом предложении School of Form, предлагаемой на нестационарном отделении. В ее рамках студенты познают материалы, приемы и технологии, научатся сотрудничать с бизнес-партнером, познакомятся с методами презентации и создания портфолио. Они научатся процессу проектирования, неотъемлемым элементом которого будут поиски, социологические исследования, философские размышления и благодаря этому станут чуткими дизайнерами-гуманистами.

Агнешка Якобсон-Челецка
художественный директор School of Form

cite

ЧТО ТАКОЕ PRODUCT DESIGN?

Специальность product design адресована людям, которые хотят научиться проектированию продукта, как с точки зрения массового производства, так и уникальных предметов. Студенты будут работать с керамикой, тканью и древесиной. Они будут учиться формованию глины, формованию на гончарном кругу и производству форм для производства фарфора. Познают секреты столярного дела, конструкций, работы с цельной древесиной, фанерой и шпоном. Познают приемы ткачества, принципы натуральной окраски тканей и проектирования узоров. Они также будут изучать новые технологии, программирование и обслуживание роботов, 3D-принтеров, параметрических машин, а также рисование, лепку, фотографию, подготовку документации и презентаций. Некоторые проекты будут созданы при сотрудничестве с внешними фирмами, благодаря чему студенты будут подготовлены к работе в реальных условиях.
Неотъемлемой частью программы обучения являются гуманитарные и общественные науки, умение анализировать и проводить социологические исследования, благодаря которым дизайнеры будут сознательно работать и планировать свое будущее. 

ЧЕМУ МЫ УЧИМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ PRODUCT DESIGN?

I КУРС

История искусства
Психология в дизайне
Антропология в дизайне
Основы Adobe, Autocad
Цвет и мудборд
Основы керамики
Основы проектирования предмета
Основы проектной графики

II КУРС

Философия дизайна
Социология дизайна
Документальная фотография + DTP
Методы презентации
Rhino
Проектирование системы / структуры
Робототехника
Параметрический дизайн
Материал и структура
Методика проектирования

III КУРС

Предвидение тенденций
Гуманитарные науки в дизайне
Дизайн отдельного продукта
Дизайн серийного продукта
Керамика, древесина, ткань, металл и синтетика, Эргономика, бионика
Параметрический дизайн
Робототехника, технический чертеж
Компьютерное проектирование
Документальная фотография + DTP

Praca

UMIEJĘTNOŚCI

IV КУРС

Стратегия развития бренда
Социальный проект, бизнес-проект
Профессиональный профиль: портфолио
Манифест дизайнера
Дипломный семинар

Umiejętności

> projektować i wykonywać formy,

> współpracować w projektowych zespołach interdyscyplinarnych,

> przewidywać trendy i dokumentować obserwacje z tym związane,

> zarządzać zespołami projektowymi

Czego uczymy?

Praca

Absolwenci product design potrafią:

> obsługiwać programy Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) oraz AutoCAD,

> pracować w drewnie, ceramice, tkaninie i znać możliwości technologiczne tych materiałów,

> przygotować profesjonalne portfolio, werbalizować i profesjonalnie prezentować koncepcje, inspiracje i projekty,

> ocenić funkcjonalność przestrzeni,

> tworzyć przedmioty wyposażenia wnętrz, począwszy od wygenerowania pomysłu, poprzez badanie funkcjonalności, przygotowanie, prototypowanie, aż do produkcji,

> wykonywać makiety, inwentaryzacje, rysunki przedmiotów i pomieszczeń,,

> przygotowywać dokumentację techniczną i wycenę projektu,

> kreatywnie poszukiwać inspiracji,

PRACA

> zespołach projektowych jako koordynatorzy projektów,

> sklepach meblarskich i zakładach produkcyjnych mebli,

> międzynarodowych koncernach jako projektanci nowych produktów

UMIEJĘTNOŚCI

CZEGO UCZYMY?

Absolwenci product design znajdują zatrudnienie w:

> > zespołach wystawienniczych i targowych, specjalizujących się w designie jako dyrektorzy kreatywni,

> czasopismach wnętrzarskich jako styliści zdjęć wnętrzarskich,

> teatrach jako scenografowie,

> studiach projektowania ceramiki i tkanin oraz firmach projektujących meble i elementy wyposażenia wnętrz,

> firmach architektonicznych, zajmujących się przestrzeniami mieszkalnymi lub handlowymi,

> firmach zajmujących się stylizacją i dekoracją wnętrz,