School of Form

School of Form


School of Form is committed to working with the business. Thanks to our business partners, our students can participate in inspiring international projects already during the first year of study. During the second year students are given the opportunity to take training and internship in one of the companies, organizations and institutions cooperating with the school. This way they learn how to work in a professional design team, test their skills and discover the potential path of further development.

more on cooperation with business »

School of Form stawia na współpracę z biznesem. Dzięki partnerom biznesowym nasi studenci mogą uczestniczyć w inspirujących, międzynarodowych projektach już na pierwszym roku studiów. Na drugim roku studiów otrzymują możliwość podjęcia praktyk i staży w jednej z firm, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Dzięki temu uczą się pracować w profesjonalnym zespole projektowym, sprawdzają swoje umiejętności i odkrywają potencjalne ścieżki dalszego rozwoju.

więcej o współpracy z biznesem »