School of Form

School of Form

Warunkiem przystąpienia do II etapu rekrutacji (rozmowa na podstawie portfolio) jest przygotowanie i dostarczenie w dniu egzaminu CV oraz prezentacji, która powinna składać się z następujących części:

  • Autoportret, pierwsza strona zawierająca Twoje zdjęcie, imię, nazwisko oraz wiek.
  • Zbiór Twoich prac: mogą być to prace plastyczne, prace z dziedziny modelarstwa czy majsterkowania, fotografia, film lub każde doświadczenie własne, które naprowadziło Cię na pomysł studiowania w School of Form.
  • Inspiracje: prezentacja projektantów, projektów, twórców bądź publikacji, które są dla Ciebie inspiracją i wzorem.

Prezentacja powinna być wydrukowana lub wykonana ręcznie w formacie A3, a jej maksymalna objętość powinna wynosić 20 stron. Nie odsyłamy złożonej prezentacji, ale można ją odebrać osobiście w School of Form przy ul. Głogowskiej 18 w Poznaniu. Prace są przechowywane do 30.09.2018 roku.

aplikuj button

 

 

OPŁATY ZA STUDIA W SCHOOL OF FORM

Opcje płatności (studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia):

w dziesięciu ratach - 10 rat po 1 566 zł
w dwóch ratach - zniżka 4 %, czyli dwie raty po 7 516 zł
całość za rok z góry - zniżka 5,5%, czyli jedna płatność 14 800 zł za cały rok

Liczba miejsc na studiach w School of Form jest ograniczona.

ZOBACZ, DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W STUDIA W SoF >>

SFINANSUJ STUDIA Z POMOCĄ SOF

STYPENDIUM OD FIRM

Kandydaci na studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) na rok akademicki 2017/18 mogą ubiegać się o stypendium od firm. Pomoc finansowa obejmuje osoby biorące udział w I i II terminie rekrutacji, czyli odpowiednio do 24 kwietnia 2017 oraz do 12 czerwca 2017. Jest to unikalny program stypendialny, przygotowany przez SoF. 

UWAGA: Dzięki życzliwości patnerów uruchomiliśmy dodatkowe stypednium od firm, które można uzyskać, biorąc udział we wrześniowej rekrutacji. Zdabądź dofinansowanie do czesnego, zyskując obniżkę nawet 50% czesnego w pierwszym roku studiów!

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO "STYPENDIUM OD FIRM" 

FUNDUSZ KREDYTOWY UCZELNI

School of Form dysponuje własnym funduszem kredytowym. Jeżeli więc chciałbyś rozłożyć płatności na dłuższy okres czasu, możesz skorzystać z kredytu studenckiego na pokrycie połowy kosztów studiów. Dzięki temu w trakcie studiów zapłacisz połowę czesnego, a drugą połowę, w takich samych ratach, po ich zakończeniu. Kredytu udziela szkoła, nie wiąże się on żadnym oprocentowaniem ani podpisaniem umowy z bankiem , jest to rozłożenie płatności na dwa razy większą liczbę rat.

ZASADY FUNDUSZU KREDYTOWEGO SOF

STYPENDIUM KREATYWNE NA STUDIA II STOPNIA

Zdobądź stypendium kreatywne Rektora Uniwersytetu SWPS na pokrycie połowy czesnego. Stypendium będzie przyznawane na podstawie portfolio, rozmowy rekrutacyjnej oraz zadania konkursowego.

Zadanie: Dizajn wiąże diagnozę teraźniejszości z projektowaniem przyszłości. Wybierz jeden z obszarów współczesnego życia codziennego: (a) jedzenie; (b) zamieszkiwanie; (c) mobilność; (d) komunikacja i przedstaw swoją wizję przyszłości. Weź pod uwagę trendy społeczne i przemiany technologiczne. Twoja propozycja może być praktyczna albo spekulatywna. Ważne, żeby jasno definiowała problem i pokazywała pomysł na jego rozwiązanie.Zadanie przygotuj w formie tekstu z rozwiązniem kreatywnym (max 1500 znaków ze spacjami) oraz prezentacji koncepcji (max. 10 stron).

Prześlij wykonane zadanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4 września 2017.

REGULAMIN STYPENDIUM KREATYWNEGO REKTORA

STYPENDIA I ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW

Po rozpoczęciu nauki studentom przysługują stypendia socjalne oraz stypendia rektora. Oprócz pomocy oferowanej przez uczelnię dostępne są także stypendia i kredyty od rządowych i pozarządowych instytucji, organizacji i programów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie SWPS dotyczącej finansowania studiów.

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1043,90 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

W roku akademickim 2016/2017 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

5500 zł (przy dochodzie poniżej 600 zł na osobę)
4500 zł (przy dochodzie od 601,01 do 800 zł na osobę)
3600 zł (przy dochodzie od 800,01 do 1043,90 zł na osobę)
Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego, jeśli codzienny dojazd na zajęcia utrudnia lub uniemożliwia studiowanie. W roku akademickim 2016/2017 dodatek ten wynosi 300 zł miesięcznie.

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia. 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta: 04 1750 1312 1330 0000 0005 3042

Dane adresowe:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
TYTUŁ PRZELEWU: opłata rekrutacyjna, IMIĘ_NAZWISKO, School of Form

Opłata wpisowa za egzamin na studia I stopnia wynosi 100 zł (I i II termin) oraz 300 zł (kolejne terminy). Opłata wpisowa za egzamin na studia II stopnia wynosi 100 zł (I termin egzaminu) oraz 300 zł (kolejne terminy).