School of Form

School of Form

Opcje płatności (studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia):

  • całość za rok z góry - zniżka 5,5%, czyli jedna płatność 14 800 zł za cały rok
  • w dwóch ratach - zniżka 4 %, czyli dwie raty po 7 516 zł
  • w dziesięciu ratach - 10 rat po 1 566 zł

Liczba miejsc na studiach w School of Form jest ograniczona.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta: 04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Dane adresowe:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
TYTUŁ PRZELEWU: opłata rekrutacyjna, IMIĘ_NAZWISKO, School of Form

Opłata wpisowa za egzamin na studia I stopnia wynosi 100 zł (I i II termin) oraz 300 zł (kolejne terminy). Opłata wpisowa za egzamin na studia II stopnia wynosi 100 zł (I termin egzaminu) oraz 300 zł (kolejne terminy).

POMOC FINANSOWA

School of Form dysponuje  własnym funduszem kredytowym. Jeżeli więc jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz skorzystać z kredytu studenckiego na pokrycie połowy kosztów studiów.

ZASADY FUNDUSZU KREDYTOWEGO SOF

Po rozpoczęciu nauki studentom przysługują stypendia socjalne oraz stypendia rektora. Oprócz pomocy oferowanej przez uczelnię dostępne są także stypendia i kredyty od rządowych i pozarządowych instytucji, organizacji i programów.

Kandydaci na studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) na rok akademicki 2017/18 mogą ubiegać się o stypendium od firm. Pomoc finansowa obejmuje osoby biorące udział w I i II terminie rekrutacji, czyli odpowiednio do 24 kwietnia 2017 oraz do 12 czerwca 2017. Jest to unikalny program stypendialny, przygotowany przez SoF. 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO "STYPENDIUM OD FIRM"