School of Form

School of Form

STUDIA I STOPNIA

Egzaminy na kierunek Wzornictwo (School of Form) na studia licencjackie stacjonarne oraz niestacjonarne w języku polskim oraz na studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019 odbędą się w siedzibie School of Form. Terminy podamy wkrótce.

aplikuj button

Terminy rekrutacji na studia licencjackie  stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim na Ukrainie (Kijów) w roku akademickim 2018/19 podamy wkrótce.

Terminy rekrutacji na studia w języku angielskim za pośrednictwem Skype'a będą ustalone indywidualnie z kandydatem, na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.sof.edu.pl/en

W procesie rekrutacji mogą uczestniczyć tegoroczni maturzyści jeszcze przed zdaniem egzaminu maturalnego.