School of Form

School of Form

STUDIA I STOPNIA

Egzaminy na kierunek Wzornictwo (School of Form) na studia licencjackie stacjonarne oraz niestacjonarne w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 odbędą się w siedzibie School of Form w następujących terminach:

 •    24 kwietnia 2017
 •    12 czerwca 2017
 •    17 lipca 2017
 •   18 września 2017
 •   27 września 2017

aplikuj button

STUDIA II STOPNIA

Egzaminy na kierunek Wzornictwo (School of Form) na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 odbędą się w siedzibie School of Form w następujących terminach:

 • 24 kwietnia 2017 
 • 12 czerwca 2017
 • 17 lipca 2017
 • 18 września 2017
 • 27 września 2017

aplikuj button

Terminy rekrutacji na studia licencjackie  stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim na Ukrainie (Kijów)

 • 22 kwietnia 2017
 • 24 czerwca 2017

Terminy rekrutacji na studia w języku angielskim za pośrednictwem Skype'a będą ustalone indywidualnie z kandydatem, na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.sof.edu.pl/en

W procesie rekrutacji mogą uczestniczyć tegoroczni maturzyści jeszcze przed zdaniem egzaminu maturalnego.