School of Form

Profil Absolwenta

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Projektowanie to sposób myślenia, proces, który uwzględnia uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne,
poszukuje rozwiązań zadając pytania, ucząc się na błędach, akceptując porażki. Sam proces projektowy przebiega podobnie, niezależnie od specjalizacji, ale jednocześnie każdy projekt musi być dopasowany
do indywidualnych potrzeb. Myślenie jest równie ważne jak robienie, a projektanci muszą być wrażliwymi humanistami, wyposażonymi w narzędzia biznesowe, badawcze i dobrą wiedzę ogólną, by się w tym wszystkim połapać.
 
 

Agnieszka Jacobson-Cielecka
dyrektor artystyczna School of Form

cite

Absolwent studiów II stopnia School of Form

Tak ułożyliśmy nasz program, abyście każdy semestr kończyli z pakietem nowych umiejętności odpowiadających poruszanej tematyce, ale także ogólnemu funkcjonowaniu w świecie projektowym. Wasze kompetencje nie tylko rosną wraz z ukończeniem kolejnych semestrów, ale także uzupełniają na zasadzie synergii. Uczycie się od wykładowców i od siebie nawzajem, korzystając z różnorodnych doświadczeń wcześniejszych etapów edukacji własnej i pozostałych studentów.

Wybrane umiejętności zdobyte podczas studiów:

- praca w interdyscyplinarnych zespołach, budowa i kierowanie nimi

- umiejętność przełożenia badań na decyzje projektowe

- znajomość prawa autorskiego i umiejętność konstruowania umów

- rozpoznawanie społecznego kontekstu projektu

- założenie startupu 

- przygotowanie do prowadzenia własnego studia projektowego

- znajomość zagadnień dotyczące service design i user experience design