School of Form

ARANŻACJA PRZESTRZENI TARGOWYCH
I WYSTAWIENNICZYCH

NAJBLIŻSZA REKRUTACJA 27.07.2015

WYSTAWY   |   SCENOGRAFIA   |   TARGI

Zawód projektanta form wystawienniczych daje wiele szans na pozyskanie kreatywnej i interesującej pracy oraz na dalszy rozwój. Przygotowując ofertę studiów postawiliśmy na współpracę z przedsiębiorstwami wyznaczającymi trendy w tej branży (Międzynarodowe Targi Poznańskie, wiodący wykonawcy zabudowy targowej), co pozwoli słuchaczom na doświadczenie praktycznych aspektów tego zawodu. Produktem końcowym pracy na studiach będzie natomiast otwarta wystawa zrealizowanych prac, na którą planujemy zaprosić przedstawicieli najważniejszych firm – potencjalnych pracodawców naszych absolwentów.

Maciej Kościelniak
kierownik merytoryczny studiów

cite

CZym jest Aranżacja przestrzeni targowych i wystawienniczych?

Aranżacja przestrzeni targowych i wystawienniczych to pierwsze studia podyplomowe w Polsce, które kompleksowo przygotowują do pracy w branży projektowania oraz koordynowania zabudowy targowej.Głównym celem przyświecającym autorom tego kierunku było zapełnienie niszy na rynku wystawiennictwa targowego w Polsce, którą stanowi niedobór świetnie wykształconych i doświadczonych projektantów stoisk i innych form wystawienniczych. Nasz program zapewnia możliwość zdobycia nie tylko podstawowej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim doświadczenia tej branży od strony praktycznej. Po zakończeniu studiów absolwenci będą posiadali kompletne portfolio projektów zabudowy targowej, co sprawi, że w oczach pracodawców nie będą już niedoświadczonymi osobami – tylko w pełni wartościowymi pracownikami.

Szczegółowy opis kierunku na stronie Centrum Studiów Podyplomowych SWPS » 
kontakt: 61 27 11 255

Czego uczymy na aranżacji przestrzeni wystawienniczych?

 • Wprowadzenie teoretyczno-warsztatowe do projektowania przestrzeni wystawienniczych
 • Targi, stoiska, marketing: wstęp
 • Psychologia środowiskowa: przestrzeń jako nośnik emocji
 • Marka jako doświadczenie
 • Reżyseria, scenografia i nowoczesne multimedia w wystawiennictwie
 • Ergonomia form wystawienniczych
 • Rysunek odręczny
 • Projektowanie form wystawiennictwa targowego
 • Analiza Case Studies ekspozycji z różnych branż
 • Warsztat zabudowy systemowej
 • Warsztat zabudowy indywidualnej
 • Inne formy wystawiennicze
 • Komputerowe narzędzia projektowe
 • Wstęp do projektowania komputerowego
 • 3ds Max: projektowanie w środowisku 3D
 • Adobe Illustrator: wstęp do grafiki wektorowej
 • Adobe Photoshop: wstęp do grafiki rastrowej
 • AutoCAD jako narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej
 • Specyfika pracy w branży targowej
 • Organizacja procesu projektowego w branży targowej
 • Warsztat komunikacji

Czego uczymy na aranżacji przestrzeni targowych i wystawienniczych?

- Wprowadzenie teoretyczno-warsztatowe do projektowania przestrzeni wystawienniczych
- Targi, stoiska, marketing: wstęp
- Psychologia środowiskowa: przestrzeń jako nośnik emocji
- Marka jako doświadczenie
- Reżyseria, scenografia i nowoczesne multimedia w wystawiennictwie
- Ergonomia form wystawienniczych
- Rysunek odręczny
- Projektowanie form wystawiennictwa targowego
- Analiza Case Studies ekspozycji z różnych branż
- Warsztat zabudowy systemowej

Umiejętności

Praca

- Warsztat zabudowy indywidualnej
- Inne formy wystawiennicze
- Komputerowe narzędzia projektowe
- Wstęp do projektowania komputerowego
- 3ds Max: projektowanie w środowisku 3D
- Adobe Illustrator: wstęp do grafiki wektorowej
- Adobe Photoshop: wstęp do grafiki rastrowej
- AutoCAD jako narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej
- Specyfika pracy w branży targowej
- Organizacja procesu projektowego w branży targowej
- Warsztat komunikacji

Umiejętności

Czego uczymy?

Praca

Absolwenci studiów będą posiadać interdyscyplinarne umiejętności, dzięki którym:

- będą mogli pełnić funkcje w zakresie zarówno samego projektowania, jak i koordynowania projektów oraz realizowania innych zadań (kosztorysowanie, opracowywanie dokumentacji technicznej, organizacja grafiki czy negocjacje biznesowe)

- rozwiną kompetencje w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań estetycznych oraz architektonicznych

- zdobędą wiedzę na temat tworzenia oraz funkcjonowania marki

- sprawdzą się w roli doradcy klienta targowego

- zdobędą umiejętność projektowania oraz dokumentowania rozwiązań technicznych, co pozwoli im stać się partnerem dla klienta od momentu naszkicowania pierwszej koncepcji po nadzór autorski gotowego stoiska.

Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Aranżacja przestrzeni wystawienniczych oraz targowych daje możliwość pracy na takich stanowiskach, jak:

 • projektant stoisk targowych,
 • projektant stałych ekspozycji (tzw. wzorcowni),
 • projektant stoisk handlowych (np. w centrach handlowych),
 • projektant scenografii dla eventów korporacyjnych.

Zdobyta wiedza oraz doświadczenie sprawią, że absolwenci będą w pełni spełniali oczekiwania stawiane kandydatom do pracy w większości firm z branży targowej i wystawienniczej. Pozwolą one również na zaplanowanie swojej własnej działalności (na zasadzie freelancingu) i współpracy z wieloma partnerami biznesowymi.

Zobacz nasze pracownie

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Studio foto-wideo

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski