School of Form

PROJEKTOWANIE SCENOGRAFII

REKRUTACJA TRWA!

TEATR   |   FILM   |   TELEWIZJA


Projektowanie scenografii to wspaniała przygoda na całe życie, przynosząca przy okazji pieniądze i olbrzymią satysfakcję. Każdy kolejny projekt to nowy temat, nowe wyzwanie nowe doświadczenie, nowa konfiguracja współtwórców. Program podyplomowych studiów scenograficznych jest przygotowany w taki sposób, aby absolwent mógł po ich skończeniu zacząć pracę w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, a także miał kontakt z reżyserami zarówno młodymi, jak i od dawna pracującymi w teatrze i filmie.

 Magdalena Maciejewska
kierownik merytoryczny studiów

cite

CZym jest Projektowanie scenografii?

Zawód scenografa jest bardzo złożony. Pod hasłem „oprawa plastyczna" filmu, opery, programu TV itd., które opisuje zwykle jego działalność kryją się, oprócz kształtu przestrzeni - kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie. Scenografia bardzo silnie współuczestniczy w tworzeniu spektaklu, którego koncepcje realizuje środkami pozawerbalnymi.
Podyplomowe studia scenograficzne to jednoroczny dynamiczny program nauczania, którego celem jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zawodzie scenografa. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z merytorycznymi i technicznymi aspektami projektowania, oraz nauczą się profesjonalnej realizacji projektu scenografii dla potrzeb teatru dramatycznego, opery, filmu, reklamy oraz produkcji telewizyjnych.
Pod opieką inspirującej i doświadczonej kadry, słuchacze będą mieli możliwość znalezienia swojej własnej kreatywnej tożsamości i wypracowania własnych metod pracy.


Szczegółowy opis kierunku na stronie Centrum Studiów Podyplomowych SWPS » 
kontakt: 61 27 11 255

Czego uczymy na projektowaniu oświetlenia?

UZUPEŁNIENIE I POGŁĘBIENIE WIEDZY, WYBRANE ZAGADNIENIA

Projektowanie doświadczeń w obszarach: architektura, design, wystawiennictwo; Przemiany współczesnych praktyk kulturowych i instytucji kultury; Kulturowy i społeczny wymiar wystawy i muzeum; Powiększanie obszarów piękna - architektura humanizmu; Wybrane zagadnienia z dziedziny muzealnictwa, podstawowe pojęcia, praktyka.

KOMUNIKACJA, PERCEPCJA, JĘZYK SZTUKI

Psychologia środowiskowa, przestrzeń jako nośnik emocji; Projektowanie doświadczeń - od zwiedzania przez interakcję do eksperymentu; Projektowanie relacji, partycypacja w procesie projektowym; Projektowanie sytuacji twórczych, centra sztuki współczesnej, sztuka poza instytucją; Wstęp do historii wystawiennictwa w instytucjach prezentujących sztukę współczesną; Art branding, rynek komercyjny.

METODY I NARZĘDZIA - PLANOWANIE, REALIZACJA, EWALUACJA

Metody projektowania doświadczeń; Service Design - wystawiennictwo jako usługa; Design thinking: projektowanie doświadczeń w wystawiennictwie; Design management - zarządzanie innowacją w kontekście projektowania doświadczeń; Identity Communication - kreowanie wizerunku instytucji, komunikacja wizualna; Branding architecture, projektowanie przestrzeni reprezentacyjnych; Planowanie i zarządzanie treścią - kontent, scenariusze merytoryczne, implementacja treści w procesie projektowym; Edukacja w instytucjach kultury; Strategie projektowe.

ARCHITEKTURA, DESIGN, TECHNOLOGIE

Projektowanie instytucji kultury – zespoły projektowe – inwestor, kurator, projektant; Analiza trendów, reżyseria przestrzeni wystawienniczej; Projektowanie przestrzeni publicznej – metodyka, wybrane zagadnienia; Pop-up - tymczasowość i kontekstowość; Warsztaty, case study w wybranych instytucjach; Praktyczny przegląd technologii (kierunki rozwoju: multimedia, mobile, social, oświetlenie, akustyka); Projektowanie doświadczeń w praktyce.

Czego uczymy na projektowaniu scenografii?

Umiejętności

Praca

Studia dają możliwość absolwentom skonkretyzować swój zawód i ukierunkować karierę twórczą. Oferują cały szereg zajęć warsztatowych i wykładów dotyczących zarówno powstawania projektów scenograficznych, jak i  ich realizacji; ćwiczeń przestrzennych, ćwiczeń uruchamiających wyobraźnię. Są prowadzone pod okiem scenografów, reżyserów, operatorów filmowych, reżyserów światła - twórców pracujących z dużym powodzeniem zarówno w kraju, jak i zagranicą, Dodatkową część studiów stanowią wykłady z kultury i cywilizacji przydatne przy budowaniu logiki scenografii. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni plastycznych, architektury oraz innych szkół projektowych, architektury wnętrz, wzornictwa, reżyserii i historii sztuki.

Scenograficzne studia podyplomowe są skondensowaną i dynamiczne formą przygotowania słuchacza do profesjonalnej, samodzielnej i odpowiedzialnej pracy jw charakterze scenografa w:
- teatrze
- operze
- filmie
- produkcjach telewizyjnych
- reklamie
- videoprojekcjach muzycznych
- eventach koncertowych.

Umiejętności

Czego uczymy?

Praca

Słuchacz posiądzie umiejętność „rozbudzenia” własnej wyobraźni, odrzucenia uproszczonego sposobu myślenia, wydobycia swojej indywidualnej wrażliwości oraz mądrego i logicznego projektowania scenografii spójnej fabularnie, a także przedstawiania projektu w sposób profesjonalny tak, by mógł być zrealizowany, a ostatecznie przeprowadzenia jego realizacji.
Słuchacz nauczy się:
- ANALIZOWANIA TEKSTU DRAMATYCZNEGO ORAZ SCENARIUSZA FILMOWEGO
- POSŁUGIWANIA SIĘ WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM SCENY
- BUDOWANIA ODPOWIEDNIEGO OŚWIETLENIA DLA SWOJEJ SCENOGRAFII
- UZYSKIWANIA ZAMIERZONEGO EFEKTU VIDEOPROJEKCJI
-PROJEKTOWANIA DEKORACJI Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ OGRANICZEŃ ORAZ OCZEKIWAŃ ZE STRONY WSZYSTKICH INNYCH TWÓRCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W INSCENIZACJI
- ROZPOZNAWANIA TRENDÓW SCENOGRAFICZNYCH OSTATNICH LAT
- PROJEKTOWANIA I PRZEPROWADZANIA REALIZACJI KOSTIUMÓW
- WYRAŻANIA POJĘĆ ABSTRAKCYJNYCH PLASTYCZNIE W SPOSÓB CZYTELNY
- WSPÓŁPRACY Z OPERATOREM FILMOWYM
- DYSKUTOWANIA ZESPOŁOWO NA TEMAT WŁASNYCH KONCEPCJI SCENOGRAFII.

Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Scenograficzne studia podyplomowe są skondensowaną i dynamiczne formą przygotowania słuchacza do profesjonalnej, samodzielnej i odpowiedzialnej pracy jw charakterze scenografa w:
- teatrze
- operze
- filmie
- produkcjach telewizyjnych
- reklamie
- videoprojekcjach muzycznych
- eventach koncertowych.

Zobacz nasze pracownie

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Studio foto-wideo

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski