School of Form

PROJEKTOWANIE USŁUG

REKRUTACJA TRWA

SERVICE JAM   |   KOMUNIKACJA   |   PROTOTYPOWANIE USŁUG


Studia pozwalają słuchaczom nie tylko poznać metodologię service design, ale też doświadczyć pracy grupowej nad konkretnym projektem pod okiem wykładowców-praktyków. Studenci poznają techniki kreatywne, umożliwiające budowę nowego systemu doświadczeń, budują prototyp usługi i poddają go rynkowemu testowi.

Rafał Kołodziej
współautor programu i kierownik studiów

cite

Czym jest projektowanie usług?

Studia zostały stworzone, aby podnieść kompetencje managerów z szeroko rozumianego sektora usług , biznesu, służby zdrowia, edukacji i innych obszarów, w których usługi stanowią dużą część działalności. Studia  "Projektowanie usług” są zaplanowane w ten sposób, by dostarczyć wartość zarówno projektantom, jak i ludziom biznesu, humanistom czy managerom innowacji, a praca w interdyscyplinarnych zespołach jest laboratorium realnego świata, w którym spotykają się ludzie o rożnych kompetencjach. Studia są adresowane do osób zorientowanych na przyszłość, które rozumieją, że istniejąca rzeczywistość usługowa wymaga istotnej poprawy.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego projektowania usług, a w szczególności: przybliżenie słuchaczom i nauczenie praktycznego zastosowania takich pojęć jak: badania użytkownika, budowanie koncepcji rozwiązań i oceny ich wartości, budowanie systemu świadczenia usług, skuteczne komunikowanie zaprojektowanych rozwiązań, rozwinięcie umiejętności obserwacji i analizy obecnej sytuacji, wizualizacji zmiany oraz prototypowania przyszłości.

Szczegółowy opis kierunku na stronie Centrum Studiów Podyplomowych SWPS » 
kontakt 61 27 11 252

Czego uczymy na projektowaniu usług?

BLOK I: Eksploracja

Service Jam – czyli proces projektowy w pigułce (16 godz.) Design jako katalizator innowacji w usługach (8 godz.) Prowadzenie „zwinnych" zespołów projektowych (8 godz.) Etnografia i badania jakościowe w projektowaniu usług (10 godz.) Tworzenie modeli mentalnych (8 godz.)

BLOK II: Kreacja

Trendy w usługach (16 godz.) Projektowanie emocji (8 godz.) Wykorzystanie technik kreatywnych (8 godz.) User Experience (10 godz.) Visual Thinking (8 godz.) Zadanie projektowe (8 godz.)

BLOK III: Prototypowanie usług

Prototypowanie usług a prototypowanie produktu (8 godz.) Prototypowanie usług – część warsztatowa (8 godz.) Testowanie prototypów (8 godz.) Story-telling (8 godz.) Service Blueprint (10 godz.) Zadanie projektowe (8 godz.)

BLOK IV: Implementacja

Service design (8 godz.) Przełożenie koncepcji na konkretne zadania i cele dla pracowników (8 godz.) Zarządzanie procesami zmian we wdrażaniu usług (8 godz.) Zadanie projektowe (8 godz.)

Czego uczymy na projektowaniu usług?

BLOK I: eksploracja

Service Jam – czyli proces projektowy w pigułce (16 godz.) Design jako katalizator innowacji w usługach (8 godz.) Prowadzenie „zwinnych" zespołów projektowych (8 godz.) Etnografia i badania jakościowe w projektowaniu usług (10 godz.) Tworzenie modeli mentalnych (8 godz.)

BLOK III: prototypowanie

Prototypowanie usług a prototypowanie produktu (8 godz.) Prototypowanie usług – część warsztatowa (8 godz.) Testowanie prototypów (8 godz.) Story-telling (8 godz.) Service Blueprint (10 godz.) Zadanie projektowe (8 godz.)

Umiejętności

BLOK II: kreacja

Trendy w usługach (16 godz.) Projektowanie emocji (8 godz.) Wykorzystanie technik kreatywnych (8 godz.) User Experience (10 godz.) Visual Thinking (8 godz.) Zadanie projektowe (8 godz.)

BLOK IV: implementacja

Service design (8 godz.) Przełożenie koncepcji na konkretne zadania i cele dla pracowników (8 godz.) Zarządzanie procesami zmian we wdrażaniu usług (8 godz.) Zadanie projektowe (8 godz.)

Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Praca

Innowacyjna metodologia nauczania i kompleksowy program, obejmujący prawie 200 godzin warsztatowej pracy nad rzeczywistymi problemami, wiąże w logiczną całość różne aspekty projektowania i wdrażania usług, dostarczając praktycznych narzędzi ich realizacji. Praca na rzeczywistym projekcie w interdyscyplinarnym zespole pod okiem doświadczonych, wykładowców-praktyków, pozwala na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. W efekcie, słuchacze nabierają unikatowych umiejętności i kompetencji zwiększających skuteczność świadczenia usług.

Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Studia skierowane są do pracowników sektora usług: organizacji publicznych a w tym służby zdrowia, edukacji i innych obszarów w instytucjach publicznych, jak i przedstawicieli biznesu. Ich celem jest podnoszenie kompetencji pracowników tak, by jakość świadczonych usług uległa znaczącej poprawie. Projektowanie usług to nowa, stale ewoluująca dziedzina wiedzy, która dopiero wykształca spójny aparat pojęciowy, oparta na rzeczywistej potrzebie rynkowej – poprawie istniejącego status quo.

Zobacz nasze pracownie

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Studio foto-wideo

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski