School of Form

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ. DESIGN MANAGEMENT

NAJBLIŻSZA REKRUTACJA 15.06.2015


STRATEGIA   |   PROJEKT   |   BADANIA

REKRUTACJA TRWA!

ania wroblewska
Tworzenie innowacji i kreatywne rozwiązywanie problemów to największe wyzwanie stawiane przed polskimi firmami. W perspektywie unijnej na lata 2014–2020 na ten cel przeznaczono aż 25 mld zł - to największe w historii środki na wsparcie innowacyjności polskich firm. Inteligentne technologie kreacyjne (w tym wzornictwo) uznano za wiodące dla rozwoju polskiej gospodarki. Warto nauczyć się tworzyć innowację oraz zintegrować podejście do projektowania całej organizacji: nie tylko produktów i usług, ale też strategii firmy i marki.

Anna Wróblewska
opiekunka merytoryczna studiów

cite

CZym jest zarządzanie innowacją?

Celem stworzenia innowacyjnych studiów menedżerskich z zakresu zarządzania designem jest rozwój kompetencji w zakresie tworzenia innowacji i wykorzystania metodologii pracy projektowej (design thinking) do tworzenia strategii firm, marek, rozwoju produktu i usługi, usprawniania procesów oraz tworzenia skutecznej komunikacji. Rozwój umiejętności badawczych skoncentrowanych wokół rozpoznawania potrzeb klientów pozwala dostarczyć prawdziwą wartość dla użytkownika. Natomiast umiejętność zintegrowanego projektowania - holistyczne podejście w zakresie strategii, marki, produktu, usługi, komunikacji oraz kultury organizacji - pozwala uzyskać spójny i wyrazisty wizerunek firmy, który buduje tożsamość marki i daje prawdziwą wartość naszym klientom. Efektywne zarządzanie designem podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi mikro- i makroprzedsiębiorstw pomaga również zaprojektować biznes, którego jeszcze nie ma. Design management potrzebny jest w przedsiębiorstwie, organizacji czy instytucji na każdym etapie jej funkcjonowania w obszarach: tworzenia strategii, tworzenia marek, rozwoju nowych produktów oraz usług (service design), usprawniania procesów, tworzenia skutecznej komunikacji.

Szczegółowy opis kierunku na stronie Centrum Studiów Podyplomowych SWPS » 
kontakt: 61 27 11 252

Czego uczymy na zarządzaniu innowacją?

 • Strategia i modelowanie w biznesie
 • Zarządzanie innowacją
 • Zarządzanie designem
 • Rozwój kreatywności
 • Zarządzanie projektem, APM
 • Anatomia trendów
 • Rozwój umiejętności prezentacyjnych
 • Kreowanie tożsamości marki
 • Identyfikacja wizualna
 • Projektowanie usług i doświadczeń
 • Projektowanie innowacyjnych produktów
 • Badania wspierające innowacyjność
 • Aspekty finansowe - budżetowanie
 • Konsultacje (dla każdego zespołu projektowego)

Czego uczymy na zarządzaniu innowacją?

> Strategia i modelowanie w biznesie
> Zarządzanie innowacją
> Zarządzanie designem
> Rozwój kreatywności
> Zarządzanie projektem, APM
> Anatomia trendów
> Rozwój umiejętności prezentacyjnych

Umiejętności

Praca

> Kreowanie tożsamości marki
> Identyfikacja wizualna
> Projektowanie usług i doświadczeń
> Projektowanie innowacyjnych produktów
> Badania wspierające innowacyjność
> Aspekty finansowe - budżetowanie
> Konsultacje (dla każdego zespołu projektowego)

Umiejętności

Czego uczymy?

Praca

Zarządzanie Innowacją (Design Management) rozwija umiejętności w zakresie: rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem metodologii design thinking, tworzenia strategii biznesowych w oparciu o design, wizualizowania przyszłych scenariuszy rozwoju firmy, kreowania innowacji, analizowania światowych trendów, zarządzania zintegrowanym procesem projektowym (począwszy od badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia włącznie), projektowania usług i doświadczeń klientów/użytkowników (service design), tworzenia spójnej komunikacji wizualnej, procesów kreatywnych i projektowych.

Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Studia skierowane są do praktyków – menedżerów, specjalistów i projektantów, zorientowanych na przyszłość, pragnących rozwijać swoje firmy i przedsiębiorstwa. Uczą m.in. rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem metodologii design thinking, tworzenia strategii biznesowych w oparciu o design, wizualizowania przyszłych scenariuszy rozwoju firmy, kreowania innowacji.

Zobacz nasze pracownie

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Pracownia ceramiczna

My HTML element

Studio foto-wideo

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Laboratorium komputerowe

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Pracownia krawiecka

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat stolarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski

My HTML element

Warsztat ślusarski