School of Form

School of Form

Zapisz się na newsletter
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod pozycją 95, o numerze NIP 1180197245, REGON 011947981 2. Pana/Pani dane będą gromadzone, przetwarzane i archiwizowane w celu zawarcia i realizacji „Umowy o warunkach odpłatności za studia”. Dane następnie będą przedmiotem badań i analiz o charakterze statystycznym. Wszystkie dane podawane przez Pana/Panią przekazywane są bezpośrednio w związku z ww. umową 3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do własnych danych i ich poprawiania. 4. Ma Pan/Pani prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych. 5. Ma Pan/Pani prawo do bycia zapomnianym/ą. Prawo to nie dotyczy sytuacji, w których w zakresie przekazanych danych ma Pan/Pani zawartą z administratorem danych umowę. 6. W razie zawarcia umowy zawartej przez Pana/Panią z administratorem Pana/Pani danych osobowych informuje się, iż dane będą przetwarzane we wskazanym w zawartej przez Pana/Panią umowie celu i w zakresie opisanym w umowie przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa dla danego celu.