Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

School of Form Uniwersytetu SWPS – wraz z Pracownią Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Katedrą Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zaprasza do udziału w 3. Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w terapii zajęciowej”. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest „Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”. Konferencja odbędzie się w dniach 3–4 marca 2020 r., w godzinach 8.30–19.00.

hapti 1

Diagnozowanie potrzeb użytkownika

Dostępność to możliwość, dzięki której jak największa liczba osób może w równym stopniu korzystać z usług, produktów, programów terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, wytworów kultury, rozwiązań organizacyjnych i społecznych.

Badania i analizy szacunkowe wskazują, że około 30 proc. polskiego społeczeństwa doznaje trwałych lub czasowych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Są to zarówno osoby, u których zdiagnozowano lub orzeczono czasowe lub stałe niepełnosprawności (fizyczne, sensoryczne, psychiczne), ale także i te, które znalazły się w trudnym położeniu życiowym. Szczególną grupę stanowią osoby starsze, u których wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wystąpienia ograniczeń w funkcjonowaniu. Dla wszystkich tych grup dostępność może stanowić kluczowy element dla osiągnięcia dobrej jakości życia oraz największej możliwej niezależności, a także ich inkluzji w życie społeczne.

hapti 1

Design partycypacyjny, empatyczny, społeczny i zorientowany na człowieka. Wszystkie te nurty w projektowaniu opierają się na założeniu, że dobry projekt odpowiada na zapotrzebowanie użytkownika, a zarazem jest demokratyczny, czyli bierze pod uwagę wymogi różnych grup, nie tylko uprzywilejowanych. Aby poznać i zrozumieć potrzeby użytkownika, ich opinie na temat pomysłów lub propozycji projektowych, by poznać ludzkie zachowania, przyzwyczajenia i rytuały, poznać i zrozumieć relacje społeczne oraz kontekst, projektant potrzebuje badań. Podczas warsztatów Anita Basińska i Monika Rosińska zaprezentują wybrane metody diagnozowania potrzeb, takie jak: obserwacja i spacer badawczy, wywiady, metody wizualne, partycypacyjne metody badawcze i stosowanie ich w praktyce. Pokażą, jak definiować problemy badawcze/projektowe oraz budować narzędzia badawcze.

Więcej informacji o konferencji (program, rejestracja) »

hapti 1

Organizatorzy

hapti 1hapti 1

Termin konferencji: 3–4 marca 2020 r., 8.30–19.00

Miejsce konferencji: Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

 

Aktualności

Studiuj na School of Form. Dowiedz się, jak obniżyć czesne nawet o 50% lub 100%.

Dowiedz się więcej