Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Etnografki, antropolożki, profesorki”, której kuratorką jest dr Ewa KlekotWydziału Projektowania w Warszawie Uniwersytetu SWPS, ekspertka w zakresie antropologii sztuki, wzornictwa i wytwarzania. Wystawa, której jest współtwórczynią, zwraca uwagę na rolę kobiet w kształtowaniu się etnologii jako dyscypliny naukowej w Polsce. Podczas ekspozycji zaprezentowane zostaną postaci przedstawicielek dwóch pokoleń kobiet profesjonalnie związanych z etnografią, antropologią i etnologią.

Szczegóły dotyczące wystawy:
• 18 października 2022 r. – 29 października 2023 r.
• Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Korepetycje z herstorii

Od 18 października 2022 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będzie można oglądać wystawę „Etnografki, antropolożki, profesorki”, dzięki której poznamy życiorysy kobiet, które na przestrzeni dziesiątek lat odegrały znaczącą rolę w rozwoju etnografii jako nauki.

Ekspozycja, której kuratorkami są dr Ewa Klekot z Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS oraz Marta Skwirowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ukazuje różne drogi zawodowe prekursorek rozwoju etnografii. Ich możliwości i role, w które wchodziły (jako wykładowczynie, dyrektorki i pracownice muzeów, redaktorki), uzależnione były od ich pochodzenia, losów podczas II wojny światowej, a także decyzji podejmowanych w następstwie powojennych zmian ustrojowych.

Wystawa nie koncentruje się na historii etnografii jako dyscypliny naukowej. Skupia się na opowiadaniu herstorii – prezentuje osobiste pamiątki i fotografie badaczek, ich publikacje i eksponaty stanowiące przedmiot ich działalności naukowej.

Czy wiesz, że…?

Pierwsza kobieta, która otrzymała w Polsce nominację profesorską, była właśnie etnografką. Z Polski pochodziła również pierwsza kobieta – wykładowczyni antropologii w Oksfordzie. Dzięki wystawie „Etnografki, antropolożki, profesorki” poznamy ich dziedzictwo.

Bohaterki zaprezentowane na wystawie to:
• Maria Czaplicka,
• Alicja Iwańska,
• Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa,
• Sula Benet,
• Eleonora Plutyńska,
• Maria Znamierowska-Prüfferowa,
• Krystyna Krahelska,
• Giza Frankel,
• Olga Gajkowa,
• Bożena Stelmachowska,
• Janina Tuwanówna,
• Maria Frankowska,
• Wanda Brzeska,
• Jadwiga Klimaszewska,
• Maria Przeździecka,
• Zofia Cieśla-Reinfussowa,
• Kazimiera Zawistowicz-Adamska,
• Anna Kowalska-Lewicka,
• Maria Biernacka,
• Anna Świątkowska.

Dowiedz się więcej o wystawie »

Posłuchaj rozmowy dr Ewy Klekot i Roberta Zydla, dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego na temat wystawy »

Kobiety, wkraczając w pole naukowe antropologii, wkraczały jako „obcy”. Nowoczesną naukę tworzyli głównie mężczyźni. Natomiast na tej wystawie pokazujemy postaci, które konstruowały etnografię i etnologię w momencie, w którym kobiety mogły zacząć zawodowo uprawiać naukę i wchodzić w akademickie struktury. Nie musiały już być wyłącznie amatorkami dostarczającymi materiałów terenowych.
dr Ewa Klekot
kuratorka wystawy „Etnografki, antropolożki, profesorki”

• Czas trwania wystawy: 18 października 2022 r.– 29 października 2023 r.

• Oprowadzanie kuratorskie: 22 października 2022 r., godz. 16.00

• Miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Kuratorki wystawy:

dr Ewa Klekot

Antropolożka, tłumaczka, kuratorka. Adiunktka w Instytucie Projektowania Uniwersytetu SWPS. Wykłada w School of Form i na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się interdyscyplinarnym łączeniem humanistyki i nauk społecznych z projektowaniem i działaniami artystycznymi, zarówno w badaniach, jak i edukacji. Absolwentka archeologii i etnologii, doktor nauk o sztuce. Aktualny obszar badań to antropologia wytwarzania oraz związane z nią poznanie i wiedza: umiejętności, wiedza ciała, materiały i procesy; tradycje wytwarzania a dziedzictwo niematerialne. Zajmuje się też antropologiczną refleksją nad sztuką, zwłaszcza społecznym konstruowaniem sztuki ludowej i prymitywnej, a także materialnością i wartościowaniem rzeczy uznawanych za design, sztukę, zabytek, eksponat muzealny. Członkini powołanych przy Prezydencie m. st. Warszawy Zespołu ds. pomników i upamiętnień oraz Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego; przewodnicząca Rady Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Marta Skwirowska

Antropolożka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Stypendystka rządu meksykańskiego, stażystka w Museo de América w Madrycie. W Meksyku (2008–2009) prowadziła badania wokół obrzędowości i meksykańskiej sztuki ludowej, w tym sztuki efemerycznej. Związana z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w którym zajmuje się kolekcją obu Ameryk. Autorka artykułów o sztuce i kulturze Meksyku.

Aktualności