Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

W ramach zajęć fakultatywnych w School of Form studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku na kierunku wzornictwo realizowali projekt Future of Government 2030+ na zlecenie European Commission’s Joint Research Centre. Jego celem było wypracowanie spekulatywnych rozwiązań projektowych w odniesieniu do przygotowanych przez Komisję trzech scenariuszy przyszłości. Wybrane koncepcje staną się częścią wystawy przygotowanej przez JRC w Brukseli. 

Efekty zajęć zostały zaprezentowane w ramach Generatora Malta towarzyszącego Malta Festival Poznan w maju. Studenci pokazali 6 rozwiązań projektowych oraz przeprowadzili konsultację pomysłów z mieszkańcami i festiwalową publicznością.

Kierownik projektu: Monika Rosińska
Prowadzące: Monika Rosińska, Dorota Kabała
Studentki i studenci: Wiktoria Baran, Agnieszka Bartosz, Kateryna Bielobrova, Maria Ho-rowska, Anna Kavouras, Marcelina Komar, Maja Krajewska, Iwona Kubecka, Martyna Nawrocka, Natala Tarnowska, Filip Til, Emil Tybura

Scenariusze

Scenariusz 1: Oddolne wspólnoty oparte na koprodukcji

Przepaść między najbogatszymi a najbiedniejszymi w znacznym stopniu się zwiększyła. Państwo jest niewydolne finansowo, usługi publiczne dostarczane są w ograniczonym stopniu. Biedniejsza część społeczeństwa angażuje się w działania samopomocowe, odtwarzając dawniej istniejące usługi publiczne lub uzupełniając te o niskiej jakości. Digitalizacja pomaga tworzyć obywatelom kontakty na szeroką skalę. Partycypacja obywateli jest możliwa ale wpływ rządu jest w znaczącym stopniu ograniczony.

Scenariusz 2: AlGovernment – Państwo nadzoru oparte na sztucznej inteligencji

Dane obywateli zbierane są w każdej sytuacji przez monopole firm technologiczno-digitalowych. Nadzór państwa jest silny ale transparentność dotyczy tylko obywateli. Logika algorytmu zdominowała proces podejmowania politycznych decyzji, a umowy zawierane między rządem a firmami są nieprzejrzyste. Poglądy i interesy polityczne obywateli interpretuje się na podstawie ich profilu danych.

Scenariusz 3: HyperEgovernment - administracja cyfrowa zorientowana na obywatela

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach rządu oraz koncepcja obywatela w centrum doprowadziły do nowego modelu parlamentu. Władza w tym scenariuszu rozumie problemy społeczno-ekonomiczne, usługi publiczne oferuje się obywatelom z wyprzedzeniem. Partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych jest łatwo osiągana. Obywatele kontrolują swoje dane, prywatność jest najważniejsza.

Przykłady rozwiązań projektowych

Śmieciowa prywatność

Autorki: Viktoriia Baran, Agnieszka Bartosz, Anna Kavouras

Projekt jest spekulacją na temat możliwej przyszłości danych. Śmieci używa się jako metafory, która ilustruje stopień w jakim nasze decyzje będą sterowane, jeśli nadal będziemy tak łatwo udostępniać swoje dane osobiste. Instalacja zaprasza do rozpoczęcia podróży razem z fikcyjną postacią do świata, w którym ona żyje oraz do zastanowienia się, jaką decyzję chcielibyśmy podjąć, będąc na miejscu bohaterki.

3

Weactive

Autorki: Maja Krajewska, Kateryna Bielobrova, Martyna Nawrocka

Weactive to symulacja rzeczywistości w 2030+. Rząd inwigiluje obywateli przez wszczepione chipy monitorujące stan ich zdrowia i kondycje fizyczną. Projekt prezentuje wizję rzeczywistości widzianą przez soczewki z programem, który proponuje benefity w zamian za wspólne wykonywanie codziennych, obligatoryjnych ćwiczeń, co ma na celu przeciwdziałanie nowemu problemowi cywilizacji - samotności.

Weactive Bielobrova Krajewska Nawrocka

Sharedflat

Autorki: Maja Krajewska, Kateryna Bielobrova, Martyna Nawrocka

Sharedflat to projekt proponujący program dzielenia przestrzeni mieszkalnej z innymi ludźmi, którzy dobierani są przez AI na podstawie kompatybilności charakterów. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na samotność, która jest jednym z największych problemów obywateli w 2030+ roku. Jest ono również przykładem pozytywnych skutków zbierania i przechowywania danych. Projekt przedstawiony jest w formie personalizowanych reklam z przyszłości, które mogą być wyświetlane na dowolnej powierzchni.

 SharedFlat Bielobrova Krajewska Nawrocka 1 01

Aktualności

Studiuj na School of Form. Dowiedz się, jak obniżyć czesne nawet o 50% lub 100%.

Dowiedz się więcej

Najbliższy wolny termin egzaminu 9 lipca!