Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Z dumą informujemy, że stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023 otrzymali Aleksandra Kozłowska, Szymon Bartłomiej Mizak i Paweł Schoepp. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

W tym roku spłynęło aż 1150 wniosków o przyznanie stypendium. Stypendia zostały przyznane 29 marca 2023 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. Otrzymało je 414 studentów, których wnioski otrzymały pozytywną opinię od zespołu doradczego, w tym troje z Uniwersytetu SWPS:

Alicja Aleksandra Kozłowska – wzornictwo, Wydział Projektowania w Warszawie;
Szymon Bartłomiej Mizak – psychologia, Wydział Psychologii w Warszawie;
Paweł Schoepp – psychologia, Wydział Psychologii we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej o stypendiach Ministra

Zobacz listę stypendystów

Znaczące wsparcie finansowe dla studentów

Stypendium Ministra wynosi 17 tys. zł. Uczelnia wypłaca całą kwotę w ciągu dwóch tygodni od zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym.

O jakie stypendia można się ubiegać na Uniwersytecie SWPS?

Nasi studenci i studentki mogą ubiegać się m.in. o stypendia:

naukowe – stypendium Rektora, stypendium Ministra, Diamentowy Grant, stypendia z jednostek samorządu terytorialnego;
sportowe – stypendium Rektora, stypendium Ministra;
socjalne:
specjalne – dla osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej

Studiuj Wzornictwo w School of Form. Sprawdź jak specjalności i ścieżki oferujemy.

Czytaj więcej

Aktualności