Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Trzy studentki School of Form otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znakomite osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Do MNiSW wpłynęło 1861 wniosków ubiegających się o stypendia. Ostatecznie przyznano je 645 studentom i 78 doktorantom. W gronie najlepszych znalazły się: Barbara Drozdek, Viktoria Hornanova i Kamila Kantek. Gratulujemy!

do roboty stypednium Ministra

Fragment wystawy Do Roboty, arena DESIGN 2016

Barbara Drozdek

Dyplomantka Industrial Design. W ocenie jej osiągnięć artystycznych wzięto pod uwagę, m.in. autorstwo i współautorstwo prac: „Mycell Domestic Swarm Microbot” (koncept domowej technologii przyszłości), „Czysty Poznań” (instalacja mająca na celu kontrolowanie czystości powietrza w mieście), „Carafe” (nadawanie zwykłym przedmiotom nowych funkcji przy pomocy druku 3D), „MED” (obiekt wyjaśniający proces pozyskiwania minerałów z kompostu); udział w konkursie Future Living Award i zdobycie III nagrody, a także warsztatach „Re:made OBJECTS” w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

Viktoria Hornanova

Dyplomantka Domestic Design. W ocenie jej osiągnięć artystycznych wzięto pod uwagę, m.in. wykonanie ilustracji do magazynu „Kurník” oraz jego newslettera, magazynu „Zupełnie Inny Świat”, udział w praskim projekcie „Forbidden Taste”.

Kamila Kantek

Dyplomantka Industrial Design. W ocenie jej osiągnięć artystycznych wzięto pod uwagę, m.in. udział w wystawach prezentowanych na międzynarodowym festiwalu Łódź Design Festival (organizacja wystawy projektu swojej specjalizacji Industrial Design „Do roboty!”), Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Estonian Academy of Arts w Tallinie, a także udział w trzeciej edycji „Summer School Planing and Design with Water” i warsztatach „Re:made OBJECTS” w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

Interesujący news?
Poznaj specjalności Domestic DesignIndustrial Design

Aktualności

Studiuj na School of Form. Dowiedz się, jak obniżyć czesne nawet o 50% lub 100%.

Dowiedz się więcej