Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Najlepszym sposobem zapobiegania czarnym scenariuszom jest projektowanie przyszłości. Joint Research Center (JRC) Komisji Europejskiej zaprosiło School of Form Uniwersytetu SWPS jako jedyną w Polsce i jedną z sześciu w Europie do prac nad projektem Future of Government 2030+. Szkoła, obok placówek z Londynu, Malmö czy Mediolanu, przygotowała koncepty odpowiadające na wyzwania współczesności. Do drugiego etapu projektu zakwalifikowały się dwa projekty studentów School of Form.

Joint Research Centre zaprosiło School of Form w do pracy ze scenariuszami przyszłości po roku 2030. Studenci wraz z opiekunami nie koncentrowali się jedynie na futurystycznych wizjach. Starali się pracować nad konkretnymi zjawiskami i problemami, które mogą mieć miejsce w przyszłości, zastanawiając się jak dizajn może na nie odpowiedzieć. Dlatego teżw projekcie „Future of Government 2030+” oprócz dr Moniki Rosińskiej, jako przedstawicielki nauk społecznych, ważną rolę odegrała projektantka Dorota Kabała.

Studenci School of Form stali się konsultantami i interpretatorami przyszłości. Wzięli wspólnie na warsztat trzy, różniące się stopniem optymizmu, scenariusze przyszłości przygotowane przez JRC przy Komisji Europejskiej. Na ich podstawie tworzyli nowe rozwiązania w obliczu zagrożeń związanych głównie z nowymi technologiami i przemianami społecznymi, które z nich wynikają.

Przed przystąpieniem do prac studenci wzięli udział w konsultacjach z udziałem humanistów, ekspertów w zakresie rozwoju miast, przedstawicieli biznesu, animatorów społecznych i socjologów.

"Pracowaliśmy początkowo z dość tradycyjną metodologią problem solving, czyli rozwiązywania problemów, bo okazało się, że pozwala ona ugruntować pomysły w konkretnych zjawiskach ale włączyliśmy także elementy dizajnu spekulatywnego, co otworzyło pole dla wyobraźni studentów. Pozwoliło spojrzeć na przyszłość jako rzeczywistość obarczoną konkretnymi problemami i jednocześnie - odpowiedzieć na nie dzięki prowokacyjnym pytaniom “co by było gdyby”." - opowiada dr Monika Rosińska.

 

Wyróżnione projekty studentów School of Form 

Na początku listopada JRC przy Komisji Europejskiej rozstrzygnęło pierwszy etap projektu „The Future of Government 2030+”.
Ze School of Form do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się dwa projekty: „WeActiv” oraz „Garbage Privacy”:

Projekt „WeActive” Kateryny Bielobrovej, Mai Krajewskiej oraz Martyny Nawrockiej odpowiada na obowiązek wykonywania ćwiczeń fizycznych przez każdego obywatela, który chce utrzymać ubezpieczenie zdrowotne. Wszczepiony w jego ciało chip przypomina o codziennej aktywności fizycznej a aplikacja „WeActiv” ułatwia ten — z pewnością dla wielu obywateli przykry — obowiązek, podpowiadając dostępne opcje aktywności sportowej w najbliższej okolicy oraz oferując wsparcie grupowe i benefity.

Projekt „Garbage Privacy” Viktorii Baran, Agnieszki Bartosz, Anny Kavouras stanowi przykład spekulacji na temat prywatności naszych danych w przyszłości.  Studentki wykorzystały metaforę śmieci na określenie statusu naszych danych oraz nonszalanckiego podejścia jakie użytkownicy aplikacji, mediów społecznościowych, Internetu posiadamy. „Garbarge Privacy” to instalacja złożona ze „śmieci przyszłości”, która pozwala publiczności w namacalny sposób spekulować na temat danych w nich zawartych. Instalacji towarzyszy animacja, która prowadzi widza poprzez możliwe scenariusze w zależności od podjętych przez niego decyzji.

 

Joint Research Centre zaprasza do konsultacji społecznych

Drugi etap konkursu polega na konsultacjach społecznych, czyli na wywołaniu dyskusji online na temat przedstawionych w projektach idei. Do dyskusjii oraz pozozstawiania komentarzy pod projektami zaproszeni są wszyscy zainteresowani przyszłością. Można się swoimi przemyśleniami dzielić na platformie blogowej Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej: https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/

Po zakończeniu konkursu pięciu studentów zostanie zaproszonych do Brukseli na początku 2019 r. Będą mieli szansę zaprezentować swoje pomysły i uczestniczyć w dyskusji panelowej z wysokiej klasy specjalistami. 

School of Form zaprasza do wspólnego pochylenia się nad naszą przyszłością.

Aktualności

Studiuj na School of Form. Dowiedz się, jak obniżyć czesne nawet o 50% lub 100%.

Dowiedz się więcej