Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Intencją założycieli Otwartej pracowni sztucznej inteligencji jest dostarczanie narzędzi i wiedzy do rozwijania umiejętności praktycznych. Naszym tworzywem będą algorytmy potocznie zwane modelami sztucznej inteligencji.

Hamlet AI

Pracownia jest przestrzenią – fizyczną i wirtualną – współpracy międzydyscyplinarnej, miejscem spotkań osób zainteresowanych prowadzeniem pionierskich działań naukowych i dydaktycznych wokół sztucznej inteligencji.

Otwartość w nazwie pracowni jest zaproszeniem dla pracowników i studentów z wszystkich jednostek uczelni do wspólnego działania i wymiany.

Kogo można tu spotkać?

David Sypniewski

mgr David Sypniewski
kierownik pracowni

dr Paweł Róg
Zakład Społecznych Zastosowań Nowych Technologii

Maksymilian Bielecki

dr Maksymilian Bielecki
Katedra Informatyki

Michał Boni

dr Michał Boni
Zakład Społecznych Zastosowań Nowych Technologii

Ewa Klekot

dr Ewa Klekot
Zakład Badań i Teorii Designu

Paweł Kowalski

dr Paweł Kowalski
Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego