Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Do dyspozycji studentów oddajemy specjalistyczne pracownie i warsztaty, wyposażone w najnowszy sprzęt. Tutaj studenci mogą realizować swoje projekty, także te wykraczające program studiów, oraz konsultować je z wykładowcami.

Kluczowym elementem naszej filozofii w nauczaniu projektowania jest sposób zorganizowania przestrzeń wokół nas. School of Form to maksymalnie otwarty budynek zarówno z funkcjonalnego, jak i architektonicznego punktu widzenia, bez sztucznych barier oddzielających wykładowców i studentów od siebie nawzajem.

pracownie img

Zajęcia

Wszystkie zajęcia, w tym również teoretyczne, mają formułę otwartych, interaktywnych warsztatów. Wykorzystujemy ćwiczenia w projektowaniu eksperymentalnym i konceptualnym, które kończą się prezentacją rozwiązania. Każde zadanie uwzględnia projekt, który może być prostym szkicem, modelem, bardziej zaawansowanym prototypem lub w pełni funkcjonującym obiektem.

W jaki sposób prowadzimy zajęcia?

Podstawową ideą naszego podejścia do nauczania jest nieskrępowany i swobodny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi tak, by wymiana oryginalnych koncepcji i pomysłów odbywała się praktycznie wokół nas. Pomaga to zwiększyć naszą energię twórczą i umożliwia każdej osobie pielęgnowanie własnej indywidualności i doskonalenie pracy zespołowej.