Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Projektantka wraz z mamą-architektką, postanowiła odpowiedzieć na pytanie jak wygląda sytuacja kobiet architektek w Polsce. Mimo procentowo wyższej liczby absolwentek niż absolwentów wydziałów architektury, są one mniej obecne w życiu zawodowym. Na podstawie 15 wywiadów z wybranymi architektkami, powstała książka, która ma przyczynić się do szerzenia wiedzy o architekturze oraz zachęcić do przełamywania barier w tym zawodzie. Projektantka odpowiadała za projekt graficzny, ilustracje i skład, a mama jest autorką tekstów.

Maria Jelenska

 

Projektant: Maria Jeleńska 

Specjalność: Communication Design, rok ukończenia: 2021

Promotorzy

  • Honza Zamojski
  • Paweł Starzec