Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Autor szuka sposobu przywracania pamięci o miejscach wykluczonych i zapomnianych. Obiektem jego rozważań projektowych jest Stadion Miejski im. Edmunda Szyca w Poznaniu, którego status prawny i symboliczny jest niepewny i nieczytelny społecznie. Efektem prac jest seria plakatów przedstawiających motywy związane w wybranym miejscem, składające się na mozaikę refleksji i przywołań. Warto, aby wszystkie elementy zostały przywrócone i właściwie ułożone, wtedy staną się prawdziwym zapisem pamięci społecznej.

Roman Navrotsky 1

Roman Navrotsky 4

Roman Navrotsky 2

  • Praca dyplomowa
    Historia niewidocznych miejsc

Projektant: Roman NavrotskyRoman Navrotsky

Specjalność: Communication Design, rok ukończenia: 2019

Promotorzy

  • Bianka Rolando
  • Anita Basińska (socjologia)