Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Anita Basińska

Anita Basińska

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk

Socjolog. Naukowo interesuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem socjologii - badaniami społecznymi, metodologią prowadzenia badań, wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, w tym dotyczących designu w Domu Dziecka, kompetencji dzieci, funkcjonowania przedsiębiorstw (kultury organizacyjnej, działalności B+R), wolontariatu.
Autorka publikacji na styku socjologii i zarządzania dot. kultury organizacyjnej i funkcjonowania przedsiębiorstw, motywacji i motywowania pracowników, projektowania przestrzeni m.in. biurowych

Obszary tematyczne:
- Metodologia i badania społeczne
- Socjologia organizacji
- Socjologia przestrzeni (przestrzeń prywatna, publiczna)
- Socjologia kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe i sieci społeczne
- Projektowanie przestrzeni biurowych
- Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ludzi w organizacjach