Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Anita Basińska

Anita Basińska

Kierownik Katedry Projektowania Uniwersytetu SWPS (School of Form)

Socjolog. Naukowo interesuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem socjologii - badaniami społecznymi, metodologią prowadzenia badań, wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, w tym dotyczących designu w Domu Dziecka, kompetencji dzieci, funkcjonowania przedsiębiorstw (kultury organizacyjnej, działalności B+R), wolontariatu.
Autorka publikacji na styku socjologii i zarządzania dot. kultury organizacyjnej i funkcjonowania przedsiębiorstw, motywacji i motywowania pracowników, projektowania przestrzeni m.in. biurowych

Obszary tematyczne:
- Metodologia i badania społeczne
- Socjologia organizacji
- Socjologia przestrzeni (przestrzeń prywatna, publiczna)
- Socjologia kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe i sieci społeczne
- Projektowanie przestrzeni biurowych
- Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ludzi w organizacjach