Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Ewa Klekot

Ewa Klekot

Antropologia

Antropolożka sztuki, tłumaczka, absolwentka archeologii i etnografii, doktor nauk o sztuce. Interesuje się interdyscyplinarnym łączeniem humanistyki i nauk społecznych z projektowaniem i działaniami artystycznymi. Kierowała interdyscyplinarnym projektem badawczym „Ludzie z fabryki porcelany” (0264/NPRH4/H2b/83/2016), a ostatnio wspólnie z ceramiczką Olgą Milczyńską zrealizowała wystawę Robić/Rzeczy na Łódź Design Festival 2019. Aktualny obszar badań to antropologia wytwarzania: umiejętności, wiedza ciała, materiały i procesy; tradycje wytwarzania a dziedzictwo niematerialne.

Wybrane publikacje:

Mētis – wiedza asystemowa, Teksty Drugie 1/2018, s. 79-90

Uwikłanie w nowoczesność: o tożsamości rzeczy zaprojektowanych, w: Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989, red. Cz. Frejlich, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, s.78-91

Ceramic Production as Intangible Cultural Heritage and Its Visualisation, w: ed. N. Valentincic-Furlan, Visualising Intangible Heritage, Ljubljana: SEM 2018, pp.111-130

Sprawczość w fabryce porcelany, Kultura Popularna 2/2017, s.92-107

Between the Ethnographic and Material Culture, w: Object Lessons. Zofia Rydet’s Sociological Record, ed. K. Pijarski, Warszawa: MSN 2017, s.117-134