Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Autorka badała historię produkcji odpadów, relacje łączące ludzi i wyrzucane przez nich śmieci, ich zależność od statusu społecznego, poziomu świadomości społeczeństwa i osobistych poglądów. Porównując socjalizm z kapitalizmem, zastanawiała się, czy dla konsumentów lepsza jest gospodarka niedoboru czy nadmiaru. Zebrane informacje i wnioski przedstawiła jako wizualne komunikaty, wskazujac sposób wpływania na społeczeństwo i proponując projekt, który podkreśla wpływ jednostki na ilość produkowanych śmieci.

social life of trash 3

social life of trash 3

  • projektant:  Anastasiya Guizy
  • promotorzy: Honza Zamoyski, Mateusz Halawa (socjologia)