Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

„Niepamięć” to książka obrazująca percepcję osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera. Sarah Wiśniewska zaprojektowała publikację: okładkę, skład, format, ilustrację, napisała także tekst. Na kolejnych stronach opowiada nie tylko o chorobie: jej przebiegu, symptomach i mechanizmach.

Pozwala także odczuć czytelnikowi, z czym chory musi się mierzyć każdego dnia – dezorientacją, zamętem, niepokojem, zniecierpliwieniem, postępującą izolacją.

niepamiec 1

O projekcie (Nie)Pamięć

W projektowaniu tego dojmującego doświadczenia autorka wykorzystała kilka zabiegów graficzno-typograficznych. Każda kolejna strona zawiera coraz więcej czynników wpływających na nieczytelność tekstu: na początku to lekka deformacja słów, potem zanikają części wyrazów lub zdań, zacierają się linie i akapity. Wreszcie tekst staje się nieczytelny.

niepamiec 4

niepamiec 3

Dopełnieniem publikacji są kolaże, które projektantka wykonała z fotografii bliskiej jej osoby, cierpiącej na chorobę Alzheimera. Zdeformowane i nieostre, z jednej strony pogłębiają irytację i zagubienie czytelnika, z drugiej zaś sprawiają, że lepiej rozumie chorego i potrafi mu pomóc. A to główny cel designu empatycznego, którego praca Sarah Wiśniewskiej jest znakomitym przykładem.

Projektantka: Sarah Wiśniewska
Promotorzy: Honza Zamojski, dr Dawid Wiener 
Materiały: papier Cyclus 150 g (wnętrze książki), Cyclus 300 g (okładka)

Interesujący projekt?
Poznaj specjalność communication design