Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Autor, analizując historyczne różnice w korzystaniu z komputera z perspektywy użytkownika oraz twórcy, pokazuje najistotniejsze procesy, które ukształtowały współczesny paradygmat aplikacji internetowych. Część projektową pracy stanowi interaktywna instalacja cyfrowa, prezentująca efekty przeprowadzonych badań w formie wizualnego doświadczenia, w którym użytkownik, celowo wprowadzony w błąd, ma możliwość samodzielnego zetknięcia się z procesem załamania się klasycznie skonstruowanej wizualnej sfery aplikacji internetowej i wejścia w jej techniczną strukturę.

 nie do zobaczenia 5

nie do zobaczenia 5

nie do zobaczenia 5

nie do zobaczenia 5

  • projektant:Piotr Butlewski
  • promotorzy: dr hab. ianka Rolando, Mateusz Falkowski (filozofia)