Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Celem pracy jest skierowanie uwagi na skalę zjawiska przemocy wobec kobiet (zarówno psychicznej/ emocjonalnej, fizycznej, jak i seksualnej, wraz z jej konsekwencjami). Autorka przestudiowała statystyki globalne, europejskie oraz polskie, a także poziom akceptacji dla niektórych zachowań, mających znamiona przemocy. Dokonała analizy reklam społecznych oraz ich działania na adresatów. Efektem pracy jest film i wywiady przedstawiające emocjonalne reakcje na drastyczne środki w nim użyte.

do you 2

do you 2

 

  • projektant: Ruijie Feng
  • promotorzy: Maciej Mach, dr Anita Basińska (socjologi