Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Kolekcja tkanin dekoracyjnych opartych o analizę wizualną architektury. Podążając tropem rozważań estetycznych A. G. Baumgartena, który twierdzi, że najwyższą formą piękna, jest sztuka naśladowcza, czerpiąca inspirację z natury i opirając się na strategiach twórczych Le Corbusiera, Raymonda Russela i Wasilija Kandynskiego, autorka dokumentowała codziennie mijane przez siebie budynki. W zaprojektowanych przez siebie wzorach utrwaliła ich powtarzalność i zmienną wrażeniowość.

metoda proces 8

metoda proces 8

metoda proces 8

metoda proces 8

metoda proces 8

  • projektant: Zuzannna Zimecka
  • promotorzy: Monika Rak, Mateusz Falkowski (filozofia)
  • materiały: tkaniny (gabardyna, len, kreton i satyna) z nadrukiem cyfrowym, pudełko ze sklejki