Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Re_medium to filtry do oczyszczania wody słodkiej z substancji ropopochodnych, bakterii i metali ciężkich, za pomocą grzybów ligninolitycznych, czyli rozkładających ligninę. Ich grzybnia (mycelium) ma zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń, rozkładania ich i przekształcania w owocniki. Budowa filtra, który składa się z pływaka utrzymującego go na powierzchni wody, łatwo dostępnego kosza na grzybnię i pokrywy, zapewnia grzybom odpowiednie warunki wzrostu. Ich modularność pozwala na dopasowywanie do konstrukcji, najczęściej pomostów, na których są mocowane.

re medium 4

re medium 4

re medium 4

  • projektant: Katarzyna Paprocka
  • promotorzy: Dorota Kabała, Mateusz Falkowski (filozofia)