Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Jak będzie wyglądał transport w 2030 roku w miastach rozwiniętych? Autor badał trendy społeczne, gospodarcze i kulturowe, by stworzyć wizję zurbanizowanej przyszłości dla nadchodzącego pokolenia Z. Stworzył koncept dwóch pojazdów. Pierwszy, personalny, przeznaczony jest do poruszania się w centrum. To już nie dawny samochód – symbol statusu, lecz nowa forma mobilności odpowiadająca na nowe potrzeby. Drugi to pojazd chmura, który będzie poruszał się po obrzeżach miast, nie wjeżdżając do centrum. To mobilna przestrzeń do pracy i życia towarzyskiego, rozwiązanie tyleż komunikacyjne, co architektoniczne.

 krol 55

krol 66

krol 63

krol 72

krol 54

Projektant: Filip Król

2015/2016
promotorzy: Oskar Zięta, Dawid Wiener (psychologia)

Interesujący projekt?
Poznaj specjalność Industrial Design