Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

We współczesnym świecie, gdzie wiele zjawisk jest poddanych hiperbolizacji w takim stopniu, że ocierają się o absurd, czasami postrzeganie rzeczywistości bez ironii okazuje się niemożliwe. Niekiedy ironia to jedyne narzędzie obrony przed niestałą rzeczywistością. Punktem wyjścia dla kolekcji stały się badania antropologiczne kultury radzieckiej oraz postradzieckiej w Europie Wschodniej. Projektantki przetłumaczyły ją na nowy język wizualny, którego podstawą było ponowne przemyślenie związku formy i treści. Za źródło inspiracji posłużyły przedmioty z epoki oraz zjawiska kulturowe: radziecka, gipsowa rzeźba, czerwony sztandar, ordery jako symbol narodu i jego zdobyczy oraz wandalizm jako integralna część kultury wizualnej. Głównymi elementami kolekcji są elementy klasycznego garnituru – symbolu systemu, biurokracji i uniformizacji.

utopia 1

utopia 1

utopia 1

utopia 1

  • projektant: Nastassia Sakalova; Julia Selimova
  • promotorzy: Ewa Klekot, Michiel Keuper
  • materiały: tkanina (wełna, klejonka, tkanina garniturowa, żakard, nylon, aksamit)