Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Jak aplikować?

Portfolio

Przygotuj na spotkanie z nami materiały, które zaprezentują Ciebie jako przyszłego projektanta. Sprawdź, co powinno zawierać Twoje portfolio.


więcej o portfolio

Rejestracja

Zarejestruj się w naszym systemie rekrutacyjnym już teraz. Nie musisz czekać na wyniki egzaminów maturalnych. Rejestracja to Twój pierwszy, formalny krok, by zacząć studia w School of Form.

Krok 1 – Załóż konto kandydata, wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Krok 2 – Aktywuj swoje konto poprzez link aktywacyjny wysłany na podany przez Ciebie adres e-mailowy.
Krok 3 – Zaloguj się na konto kandydata oraz uzupełnij wymagane dane w formularzu zgłoszeniowym.


więcej o rejestracji

Egzamin

Aby dostać się do School of Form, nie musisz zdać egzaminu z rysunku. Egzaminy do School of Form składają się z dwóch etapów: warsztatu rekrutacyjnego i rozmowy na podstawie portfolio. W pierwszym etapie diagnozujemy Twoje predyspozycje manualne, w drugim chcemy poznać Ciebie i Twoje prace. Sprawdź planowane terminy egzaminów.


więcej o egzaminie

Uzupełnienie dokumentów

Już po egzaminie? Na koniec trochę formalności. Sprawdź, jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, by zostać studentem School of Form.


więcej o wymaganych dokumentach

Zobacz, ile kosztuje nauka i jak możesz obniżyć koszt studiów w School of Form.

W roku akademickim 2019/20 czesne za rok studiów wynosi:
Communication, Domestic, Industrial i Fashion Design - 1 569 PLN miesięcznie (płatne w 10 ratach)

Możesz opłacać je ratalnie oraz skorzystać z licznych stypendiów oraz kredytów, które oferujemy naszym kandydatom.

Wybierz finansowanie

-50%Stypendium od firm (dla kierunku Wzornictwo) więcej
Studiuj na I roku za połowę ceny
7400 zł

Stypendium od firm

Kandydaci na studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) na rok akademicki 2019/20 mogą ubiegać się o stypendium od firm, dzięki któremu czesne w pierwszym roku studiów wynosi 50% kwoty czesnego.

Pomoc finansowa obejmuje osoby biorące udział w egzaminach wstępnych w terminach do 31 lipca 2019. 

Regulamin Stypendium od Firm 

-100%Stypendium Mistrzowski Startwięcej
Studiuj za darmo
do -100%

Stypendium Mistrzowski Start

Mistrzowski Start to stypendium przeznaczone dla najlepszych tegorocznych maturzystów, którzy zdobyli 400 i więcej punktów z 3 różnych przedmiotów maturalnych. Stypendium pokrywa koszty pierwszego roku studiów i może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu wysokiej średniej ocen.

Regulamin stypendium Mistrzowski Start 

do 4500 złStypendium Rektora Uniwersytetu SWPS więcej
Stypendia dla najlepszych studentów
do 4500 zł

Stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora przyznawane są studentom, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Studenci dzieleni są na podgrupy w zależności od kierunku, trybu, stopnia, wydziału i roku studiów (oraz na kierunkach, gdzie są specjalności). Komisja stypendialna przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia, a następnie tworzy listę rankingową w każdej z podgrup. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10 proc. liczby studentów danego kierunku. Wysokość stypendium zależy od średniej ocen i osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Stypendia są wypłacane w 9 ratach, w kwocie minimum 400 zł i maksimum 500 zł miesięcznie.

Wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października. Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

do 15 000 zł Stypendium Ministrawięcej
Zdobądź stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe
do 15 000 zł

Stypendium Ministra dla najlepszych studentów

Stypendium Ministra przyznawane jest studentom, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). 

Stypendium wynosi maksymalnie 15 tys. zł i jest wypłacane jednorazowo przez uczelnię.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena. Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych oceniane są wyłącznie osiągnięcia o dużej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

do 6300 złStypendium socjalne więcej
Skorzystaj z pomocy dla osób w trudnej sytuacji finansowej
do 6300 zł

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

W roku akademickim 2017/2018 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

  • 6300 zł (przy dochodzie poniżej 650 zł na osobę)
  • 5850 zł (przy dochodzie od 651,01 do 850 zł na osobę)
  • 5400 zł (przy dochodzie od 851,01 do 1051,70 zł na osobę)

Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego, jeśli codzienny dojazd na zajęcia utrudnia lub uniemożliwia studiowanie. W roku akademickim 2018/2019 dodatek ten wynosi 300 zł miesięcznie. 

do 5000 złZapomogawięcej
Uzyskaj pomoc finansową w nagłej sytuacji
do 5000 zł

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Fundusz Kredytowy Uczelniwięcej
Rozłóż płatność na raty
Kredyt 0%

Fundusz Kredytowy Uczelni

School of Form dysponuje własnym funduszem kredytowym. Studenci, które chcą rozłożyć płatność na dłuższy okres, mogą skorzystać z kredytu studenckiego na pokrycie połowy kosztów studiów. Dzięki temu w trakcie studiów można zapłacić połowę czesnego, a drugą połowę, w takich samych ratach, po ich zakończeniu. Kredytu udziela szkoła, nie wiąże się on żadnym oprocentowaniem ani podpisaniem umowy z bankiem, jest to rozłożenie płatności na dwa razy większą liczbę rat.

Procedura kredytowania studiów 

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od złożenia odpowiednich dokumentów oraz zgody osób odpowiedzialnych za przyznawanie stypendiów lub kredytów. Powyższy kalkuylator ma charakter czysto informacyjny.

APLIKUJ

Powyższy kalkulator ma charakter czysto informacyjny. Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania studiów możesz uzyskać w Biurze Rekrutacji (tel. 61 271 12 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Cena regularna w systemie ratalnym

communication, domestic, fashion i industrial design (kierunek wzornictwo)

  • 1 rata w wysokości 14 800 zł
  • 2 raty po 7730 zł
  • 10 rat po 1569 zł

 

 

Zapisz się na newsletter

i otrzymuj informacje o nowościach w ofercie School of Form: warsztatach, wykładach oraz wydarzeniach.