Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Kandydaci na studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) na rok akademicki 2019/20 mogą ubiegać się o stypendium od firm, dzięki któremu czesne w pierwszym roku studiów wynosi 50% kwoty czesnego.

Pomoc finansowa obejmuje osoby biorące udział w I, II i III terminie rekrutacji, które podejdą do egzaminu w terminach do 13 czerwca 2019. 

Regulamin Stypendium od Firm 

Powrót do strony Rekrutacja

Spotkanie online dla kandydatów 4.06.