Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Kandydaci na studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) na rok akademicki 2018/19 mogą ubiegać się o stypendium od firm, dzięki któremu czesne w pierwszym roku studiów wynosi 50% kwoty czesnego.

Pomoc finansowa obejmuje osoby biorące udział w I i II terminie rekrutacji, które podejdą do egzaminu w terminach do 22 czerwca 2018. 

Regulamin Stypendium od Firm 

Powrót do strony Rekrutacja