Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Już po egzaminie? Na koniec trochę formalności. Sprawdź, jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, by zostać studentem School of Form.

Skompletuj dokumenty

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • ankietę osobową
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku wzornictwo (po przyjęciu na studia będziesz skierowany na dodatkowe szczegółowe badania)

Dodatkowo cudzoziemcy proszeni są o dostarczenie:

  • tłumaczenia świadectwa maturalnego, jeśli dyplom jest w innym języku niż język polski, angielski, rosyjski lub ukraiński
  • polisy ubezpieczeniowej
  • certyfikatu języka polskiego na poziomie B2. Jeśli nie masz odpowiedniego dokumentu na egzaminie będzie obecny lektor, który określi poziom znajomości języka

 

Sprawdź listę dokumentów potwierdzających znajomość języka »

UWAGA! Cudzoziemcy mogą dostarczyć oryginały dokumentów na początku roku akademickiego!

Kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załącznika do umowy oraz ankiety – niezależnie od tego, czy dokumenty zostaną złożone osobiście, czy nie.

Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietą osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.

Jeśli kandydat jest niepełnoletni umowa powinna być podpisana również przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji

W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro Rekrutacji pracuje wyłącznie zdalnie do odwołania. Kandydaci będą poinformowani mailowo o terminach i sposobie dostarczenia oryginałów dokumentów.

Odbierz informację o przyjęciu na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także na wskazany przez Ciebie adres mailowy.

 

POWRÓT NA STRONĘ REKRUTACJA