Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Zobacz, ile kosztuje nauka i jak możesz obniżyć koszt studiów w School of Form.

W roku akademickim 2023/2024 czesne za rok studiów wynosi:
Wzornictwo :

  • 1 rata w wysokości 18 150 zł
  • 2 raty po 9 440 zł
  • 10 rat po 1 915 zł

Możesz opłacać je ratalnie oraz skorzystać ze stypendiów, które oferujemy naszym kandydatom.

Wybierz finansowanie

-100%Stypendium Mistrzowski Start więcej
Studiuj za darmo
do -100%

Stypendium Mistrzowski Start

Mistrzowski Start to stypendium przeznaczone dla najlepszych tegorocznych maturzystów, którzy zdobyli 400 i więcej punktów z 3 różnych przedmiotów maturalnych. Stypendium pokrywa koszty pierwszego roku studiów i może zostać przedłużone na cały okres nauki przy utrzymaniu wysokiej średniej ocen.

Regulamin stypendium Mistrzowski Start 

do 7200 zł Stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS więcej
Stypendia dla najlepszych studentów
do 7200 zł

Stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora przyznawane są studentom, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Studenci dzieleni są na podgrupy w zależności od kierunku, trybu, stopnia, wydziału i roku studiów (oraz na kierunkach, gdzie są specjalności). Komisja stypendialna przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia, a następnie tworzy listę rankingową w każdej z podgrup. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10 proc. liczby studentów danego kierunku. Wysokość stypendium zależy od średniej ocen i osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października. Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

do 17 000 zł Stypendium Ministra więcej
Zdobądź stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe
do 17 000 zł

Stypendium Ministra dla najlepszych studentów

Stypendium Ministra przyznawane jest studentom, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). 

Stypendium wynosi maksymalnie 17 tys. zł i jest wypłacane jednorazowo przez uczelnię.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena. Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych oceniane są wyłącznie osiągnięcia o dużej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

do 13815 złStypendium socjalne więcej
Skorzystaj z pomocy dla osób w trudnej sytuacji finansowej
do 13815 zł

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta.

W roku akademickim 2022/2023 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

  • 13815 zł (przy dochodzie poniżej 650 zł na osobę)
  • 13725 zł (przy dochodzie od 651,01 do 850 zł na osobę)
  • 13680 zł (przy dochodzie od 851,01 do 1051,70 zł na osobę)

Powyższy kalkulator ma charakter informacyjny. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat możliwości finansowania studiów możesz umówić się na konsultacje lub skontaktować się z Biurem Rekrutacji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).