Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Stypendia Rektora przyznawane są studentom, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Studenci dzieleni są na podgrupy w zależności od kierunku, trybu, stopnia, wydziału i roku studiów (oraz na kierunkach, gdzie są specjalności). Komisja stypendialna przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia, a następnie tworzy listę rankingową w każdej z podgrup. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10 proc. liczby studentów danego kierunku. Wysokość stypendium zależy od średniej ocen i osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Stypendia są wypłacane w 9 ratach, w kwocie minimum 400 zł i maksimum 500 zł miesięcznie.

Wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października. Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Powrót do strony Rekrutacja