Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

W roku akademickim 2019/2020 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

  • 5600 zł (przy dochodzie poniżej 650 zł na osobę)
  • 5250 zł (przy dochodzie od 651,01 do 850 zł na osobę)
  • 4900 zł (przy dochodzie od 851,01 do 1051,70 zł na osobę)

Studenci studiów stacjonarnych mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do stypendium socjalnego, jeśli codzienny dojazd na zajęcia utrudnia lub uniemożliwia studiowanie. W roku akademickim 2018/2019 dodatek ten wynosi 300 zł miesięcznie. 

Powrót do strony Rekrutacja