Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Kandydaci na studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) na rok akademicki 2020/2021 mogą ubiegać się o stypendium od firm, dzięki któremu czesne w pierwszym roku studiów wynosi 50% kwoty czesnego.

Pomoc finansowa obejmuje osoby biorące udział w egzamianch wstępnych w terminach do 31 lipca 2020. 

Regulamin Stypendium od Firm  

Powrót do strony Rekrutacja