Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim
 • Studia stacjonarne w języku angielskim

Projektowanie komunikacji to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin projektowania, związana z budowaniem wiarygodnego przekazu oraz skutecznych sposobów interakcji.

Pobierz program studiów

Co jest ważne w naszym programie nauczania?

Na specjalności Communication Design tradycyjne obrazowanie i projektowanie łączy się z najnowszymi technologiami i ruchomym obrazem. Jednak narzędzia mają inspirować projektanta komunikacji, a jego celem jest świadome i odpowiedzialne budowanie skutecznego przekazu. Musisz rozumieć, do kogo mówisz, a także mieć pewność, co chcesz powiedzieć. To, co zrobisz, wpłynie na czyjeś wybory, decyzje i doświadczenia. 

Studia na specjalności Communication Design przygotują cię do pracy w środowisku dwuwymiarowym i wirtualnym. Będziesz rysować, drukować, fotografować i filmować, a potem przetwarzać ten obraz na wiele sposobów.  Będziesz wymyślać kompleksowe multimedialne opowieści i funkcjonalne złożone systemy,  a także projektować proste narzędzia, które mogą komuś ułatwić życie. Program studiów jest silnie związany z otoczeniem, pozwoli ci zrozumieć praktyczny wymiar zawodu projektanta komunikacji. W pracy projektowej połączysz papier, digital, event, film i działania w przestrzeni publicznej. Poznasz narzędzia analogowe i cyfrowe oraz zrealizujesz kompleksowe projekty, oparte na wiedzy o człowieku, społeczeństwie i kulturze.

„Na specjalności Communication Design stawiamy na świadome, zrównoważone i partycypacyjne projektowanie. Kształcimy odpowiedzialnych społecznie projektantów komunikacji, wrażliwych na odbiorcę oraz środowisko, w którym żyjemy”.

Filip Zagórski
communication design

Wybierz ścieżkę narzędziową odpowiednią dla Ciebie

Na trzecim roku specjalności wybierzesz ścieżkę narzędziową. Masz do wyboru:

Ścieżkę ilustracyjną

w ramach której będziesz doskonalić swoje umiejętności i rozwijać znajomość narzędzi i technik ilustracyjnych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. Rysunek odręczny, ilustracja, sitodruk, fotografia, film, animacja będą twoim podstawowym tworzywem.

Ścieżkę projektową

w ramach której skupisz sie przede wszystkim na narzędziach potrzebnych projektowania złożonych systemów wizualnych, łączących elementy typograficzne i ilustracyjne.

Czego nauczysz się na Communication Design?

Zrealizujesz indywidualne i zespołowe projekty z projektowania publikacji, identyfikacji wizualnej, projektowania grafiki przestrzennej oraz interakcji. Ich rezultatem będzie nie tylko prototyp, lecz również dokumentacja i opis.

Poznasz podstawy projektowania doświadczeń i interfejsów oraz nauczysz się rysunku ilustracyjnego, a także przygotowywania dokumentacji fotograficznej i filmowej

Będziesz doskonalić narzędzia, które najbardziej ci odpowiadają albo z którymi wiążesz swoją przyszłość. Nauczysz się też animacji oraz poznasz narzędzia związane z projektowaniem w środowisku AR&VR.

Weźmiesz udział w warsztatach mistrzowskich, na których będziesz mieć możliwość pracy pod kierunkiem współpracujących ze School of Form projektantów prowadzących czynną działalność zawodową w Polsce i zagranicą. Podczas warsztatów poznasz nowe narzędzia lub strategie projektowe, a przede wszystkim wybitne osoby z obszaru projektowania i pokrewnych, takich jak: nauka, sztuka i biznes.

Oprócz dyplomu weźmiesz udział w międzyspecjalnościowych projektach we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-biznesowego uczelni, a także w bloku zajęć, które przygotują cię do wejścia na rynek pracy.

Pod opieką pary promotorów zrealizujesz projekt dyplomowy z projektowania komunikacji, który składa się z części projektowej i opisowej.

Zrealizujesz ponad 800 godzin praktyk zawodowych, które są doskonałą okazją do wykorzystania umiejętności praktycznych w realnym środowisku pracy. Praktyki zapewniamy w ramach współpracy z partnerami uczelni, lecz możesz również zorganizować je na własną rękę.

Projekty

Printing a book (with riso)

Czytanie książek dzięki nowym technologiom podlega dynamicznym zmianom. Zmienia się nośnik, medium ale czy zmienia się znaczenie książki? Czy książka, w dobie druku cyfrowego, nadal może być niepowtarzalnym dziełem sztuki? Zafascynowany techniką risografii autor projektu Making a book (with riso) stworzył książkę o... procesie tworzenia książki, używając risografu, cyfrowego powielacza-drukarki.…

Uwierz w moje opowieści

Film to ważne medium, za pomocą którego możemy przekazać pewne treści dzieciom i wpływać na rozwój ich wyobraźni. Projektem dyplomowym jest film animowany „Uwierz w moje opowieści”: technika – rysunki ręczne, obrobione za pomocą Illustratora i Photoshopa, montaż za pomocą AfterEffects. Film jest niemy, a bohaterowie komunikują się niewerbalnie za…

Branding dla firmy przewozowej Xinyuan

To kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej dla firmy transportowej Xinyuan, działającej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Celem autorki było stworzenie koncepcji, która pozwoli firmie wpisać się w strategię One Belt, One Road, inicjatywę władz chińskich, której celem jest reaktywacja Jedwabnego Szlaku i rozbudowa infrastruktury łączącej Chiny, Azję Środkową, Bliski Wschód, Afrykę…

Dlaczego ludzie chodzą do kina?

Mimo rozwoju technologii, który sprawia, że filmy można oglądać na dowolnym nośniku, pobierając z łatwo dostępnych platform takich jak Netflix, ludzie ciągle chodzą do kina w poszukiwaniu nowych wrażeń. Autorka przebadała psychologiczne aspekty zjawiska i motywacje widzów, zastanawiając się w jaki sposób kino, które w porównaniu do innych nośników obrazu…

Społeczne życie śmieci

Autorka badała historię produkcji odpadów, relacje łączące ludzi i wyrzucane przez nich śmieci, ich zależność od statusu społecznego, poziomu świadomości społeczeństwa i osobistych poglądów. Porównując socjalizm z kapitalizmem, zastanawiała się, czy dla konsumentów lepsza jest gospodarka niedoboru czy nadmiaru. Zebrane informacje i wnioski przedstawiła jako wizualne komunikaty, wskazujac sposób wpływania…

Do you?

Celem pracy jest skierowanie uwagi na skalę zjawiska przemocy wobec kobiet (zarówno psychicznej/ emocjonalnej, fizycznej, jak i seksualnej, wraz z jej konsekwencjami). Autorka przestudiowała statystyki globalne, europejskie oraz polskie, a także poziom akceptacji dla niektórych zachowań, mających znamiona przemocy. Dokonała analizy reklam społecznych oraz ich działania na adresatów. Efektem pracy…

Poznański przewodnik po mieście dla chińskich studentów

Autorka stworzyła aplikację mobilną, której zadaniem jest wparcie chińskich studentów przyjeżdżających do Poznania. Przeprowadziła badania wśród młodych Chińczyków, którzy przebywają czasowo w Poznaniu. Łącząc ich wynik z własnym doświadczeniem, zaproponowała platformę społecznościową pozwalającą na dzielenie się doświadczeniami, dobrymi adresami i obserwacjami międzykulturowymi. Platforma jest formą przewodnika, informatora i komunikatora, lecz…

Traillo

Aplikacja turystyczna dla podróżników jest jednocześnie rodzajem pamiętnika z podróży i poradnika dla przyjaciół, których zechcemy zaprosić do zamkniętej społeczności komunikującej się za jej pomocą. Pomaga planować podróże i na bieżąco aktualizować zgromadzone przez społeczność informacje, pozwala uniknąć rozczarowań, a przede wszystkim manipulacji marketingowych ze strony firm kupujących opinie turystyczne.…

Nie do zobaczenia – wizualna reprezentacja sfery cyfrowej, a jej struktura techniczna

Autor, analizując historyczne różnice w korzystaniu z komputera z perspektywy użytkownika oraz twórcy, pokazuje najistotniejsze procesy, które ukształtowały współczesny paradygmat aplikacji internetowych. Część projektową pracy stanowi interaktywna instalacja cyfrowa, prezentująca efekty przeprowadzonych badań w formie wizualnego doświadczenia, w którym użytkownik, celowo wprowadzony w błąd, ma możliwość samodzielnego zetknięcia się z…

Infinite Care

W wyleczalności nowotworów Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Jednym z powodów tak słabych wyników jest nie wystarczająco szybkie diagnozowanie choroby. Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych, nie tylko nowotworowych, to duża oszczędność na kuracji jak i większa szansa na przeżycie i szybki powrót do zdrowia. Infinite Care…

3ME

Social media generują chęć dzielenia się własnym wizerunkiem w internecie. Trwa wyścig w poszukaniu nowych, bardziej atrakcyjnych sposobów ekspresji, wykraczających poza obecnie dostępne środki. W ramach projektu przeprowadzona została analiza tego, w jaki sposób wybrane osoby budują swoją tożsamość w internecie. Na podstawie wywiadów i własnych obserwacji projektantka opracowała zestawy…

Superbohater nie boi się igieł

Superbohaterowie to złote dzieci pop-kultury. Nie ma osoby, która by o nich nie słyszała, a ich historie od dziesiątek lat śledzą setki tysięcy osób. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, że tysiące osób-superbohaterów, walczy codziennie z niewyobrażalnym złem. „Superbohater nie boi się igieł” to nowe wersja superbohaterów, współtworzona z dziećmi chorującymi na…

Rękodzieje

W teorii poznania dotyk jest jedną z nielicznych dróg doświadczenia rzeczywistości, która potwierdza jej materialność. Władająca zmysłem dotyku dłoń, doskonale sprawdza się w roli medium ludzkiego umysłu. Dzięki niej abstrakcyjna myśl zyskuje formę gotową funkcjonować w świecie materii. Dłoń zdaje się wymykać spod dyktatury umysłu, podporządkowując sobie otoczenie, w jakim…

EV1 - Dotknąć światła

Światło to niepozorny lecz nieodzowny element wnętrza tworzący nastrój, trójwymiarową przestrzeń. Dostępna dziś technologia nie pozostawia kwestii światła przypadkowi. Możemy doświadczać światła i cieszyć się nim tak, jak dobrze zaparzoną kawą. Nadmiar otaczającego nas oświetlenia i brak kontroli nad nim wydaje się być bez znaczenia, tymczasem gdy wyłączymy chociaż kilka…

Dollar pop-up store

Jednym ze zjawisk charakterystycznych dla współczesnej kultury, a przy tym często związanym z wizualnością jest estetyzacja, która w najbardziej powszechnym rozumieniu dotyczy powierzchownego upiększania czy fetyszyzmu towarów. Projekt nie krytykuje ani nie wychwala zjawisk, o których opowiada; jest natomiast próbą zwrócenia uwagi na problemy człowieka żyjącego we współczesnym świecie oraz…

Powrót do domu

Powrót do domu to edukacyjny projekt, którego celem jest przypomnienie polskich projektów z lat 50. i 60. XX wieku. Autorka przeanalizowała ówczesny kontekst polityczno – społeczny, w którym projektant był anonimowym twórcą, a dobre produkty nie były powszechnie dostępne. Z tego powodu i dziś projekty z tamtych czasów, o choć…

Pracownie

Do dyspozycji studentów oddajemy specjalistyczne pracownie i warsztaty, wyposażone w najnowszy sprzęt. Tutaj studenci mogą realizować swoje projekty, także te wykraczające poza program studiów, oraz konsultować je z wykładowcami. Część pracowni jest dostępna dla studentów w godzinach otwarcia szkoły i można korzystać z nich w tym czasie. Niektóre pracownie mają wyznaczone godziny otwarcia i można w nich pracować w obecności asystentów i specjalistów.

 

Twoja potencjalna ścieżka kariery

 • ilustrator
 • grafik
 • projektant animacji
 • fotograf
 • fotoedytor
 • motion designer
 • projektant aplikacji mobilnych
 • projektant identyfikacji wizualnych
 • projektant interfejsów
 • projektant w zespole UX

Nasi absolwenci

Wykształciliśmy już ponad 300 projektantów. Oto kilkoro z nich:

 

Monika Burakowska

Projektantka UI/UX

Absolwentka communication design, związana z poznańską agencją interaktywną KREATIK. Swoją zawodową ścieżkę zaczynała jeszcze w trakcie studiów jako grafik, początkowo freelancer, następnie w firmie zajmującej się tworzeniem stron i pozycjonowaniem. Obecnie odpowiada za użyteczność projektowanych aplikacji i stron www. Ma doświadczenie zarówno w prowadzeniu badań potrzeb (wywiadów z konsumentami), obserwacji etnograficznych jak i testowaniu z użytkownikami gotowych aplikacji. Jest też certyfikowanym moderatorem Design Thinking - metody, która pozwala tworzyć nowe produkty i usługi w innowacyjny sposób. Pasjonują ją techniki i metodologie ułatwiające pracę kreatywną. Po studiach w SOF kontynuowała naukę na studiach podyplomowych z Product & Brand Management.

Pracowała nad projektami dla firm z branży IoT, FMCG, beauty, poligraficznej, budowlanej i wielu innych.

Michał Loba

Grafik, ilustrator

Absolwent communication design (2016). Tworzy plakaty do wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli. Współpracował m.in. z klubami Pogłos, Plan B, Plac Zabaw nad Wisłą, CSW Zamek Ujazdowski, Instytutem Adama Mickiewicza. Jego ilustracje pojawiły się w KTW, Zwykłe Życie, Trzy Czte Ry. Za granicą tworzył ilustracje m.in. dla magazynu Esquire UK oraz portalu It’s Nice That. Jest jednym z dwudziestu dwóch polskich ilustratorów zebranych przez Patryka Mogilnickiego w książce „Nie ma się co obrażać” . Jego prace pokazywane były na wystawach w Nowym Jorku, Sztokholmie, Warszawie.

Małgorzata Piernik

UX designer

Obecnie pracuje jako UX designer w Accenture. Projektuje aplikacje B2C i B2B dla międzynarodowych klientów korporacyjnych, m.in. ze Szwajcarii, Włoch i Polski, dba orozwój młodszych UX designerów i współpracę z biznesem oraz deweloperami. Pierwsze kroki jako UX designer stawiała już  na drugim roku studiów w Software House w Poznaniu. W wolnym czasie publikuje eksperckie artykuły dotyczące user experience na blogach UX Planet oraz UX Collective.

Kadra

Naszą kadrę tworzą cenieni specjaliści-praktycy, którzy zajęcia prowadzą przede wszystkim na podstawie własnych doświadczeń w pracy projektowej. Wśród prowadzących są projektanci, designerzy, architekci, artyści, a także socjolodzy, antropolodzy, psycholodzy i filozofowie. 

 

Anita Basińska

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk

Agnieszka Jacobson-Cielecka

Dyrektor programowa School of Form, Dziekan Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS

Zuzanna Skalska

 Analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach

Joanna Jeśman

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich

Skontaktuj się z nami

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Hala Wysokich Napięć

tel. 22 104 75 07
e-mail: rekrutacja@sof.edu.pl
Biuro pracuje w systemie zdalnym, zapraszamy do spotkań online, kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Godziny pracy: poniedziałak-piątek: 9.00-17.00