Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

 • Studia stacjonarne
 • Studia niestacjonarne
 • w języku polskim

Projektowanie komunikacji to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin designu, związana z budowaniem wiarygodnego przekazu oraz efektywnych sposobów interakcji. 

Pobierz program studiów stacjonarnych 2021/2022

Pobierz program studiów niestacjonarnych 2021/2022 

Program nauczania


Narzędzia mają inspirować, ale celem jest świadome i odpowiedzialne stworzenie pomostu komunikacyjnego między ludźmi. Most ten to empatia i dialog.

Nasz autorski program studiów, silnie związany z otoczeniem, pozwala zrozumieć praktyczny wymiar zawodu projektanta komunikacji. W pracy projektowej łączymy papier, digital, event, film i działania w przestrzeni publicznej.

Studenci tworzą produkty i usługi zaspokajające rzeczywiste potrzeby odbiorców oraz usprawniające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Konstruują przekazy marketingowe – atrakcyjne i przyciągające uwagę odbiorców, a przy tym istotne społecznie.

Tworzą rozbudowane strategie brandingowe, identyfikacje wizualne oraz transformacje cyfrowe przy użyciu najnowszych narzędzi i różnych kanałów komunikacji. Analizują nowe trendy w komunikacji i przewidują przyszłe.

Prototypują, testują, ulepszają – zawsze przyjmując perspektywę odbiorcy. Uczą się pracować w zespole, werbalizować i konceptualizować swoje pomysły oraz idee. Stają się zorientowanymi na praktykę specjalistami – projektantami komunikacji. 

„Na specjalności Communication Design stawiamy na świadome, zrównoważone i partycypacyjne projektowanie. Kształcimy odpowiedzialnych społecznie projektantów komunikacji, wrażliwych na odbiorcę oraz środowisko, w którym żyjemy. Ważne są dla nas dobre rzemiosło, nowe technologie, analityczne podejście i proces. Od studentów oczekujemy, by byli ciekawi świata, otwarci na eksperymentowanie i odkrywanie nowych możliwości twórczej komunikacji.”

Filip Zagórski
communication design

Czego uczymy na communication design?

Niezależnie od przedmiotów realizowanych w ramach wybranej specjalności program naszych studiów obejmuje historię sztuki i designu, obsługę programów graficznych (pakiet Adobe, Rhino) i narzędzi wspomagających projektowanie a także podstawy fotografii. W planie zajęć znajdują się przedmioty humanistyczno-społeczne i techniczne przydatne w pracy projektanta, takie jak rysunek, materiałoznawstwo, wiedza o kolorze. Dowiesz się, jak kreować markę i tworzyć strategię jej rozwoju, zdobędziesz wiedzę na temat praw autorskich i nauczysz się wyceniać swoje projekty. Na każdej ze specjalności będziesz realizować projekty badawcze.

Program specjalności Communication Design zgłębia trzy obszary tematyczne: grafika, digital i film. Przykładowe zajęcia realizowane przez przyszłych projektantów komunikacji to: tworzenie scenariuszy, wiedza o mediach cyfrowych, ilustracja, typografia, druk, animacja, UI, UX, infografika.

Sposób prowadzenia zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie interdyscyplinarnych projektów. Studenci realizują je w niewielkich grupach pod opieką specjalistów-praktyków, często we współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami.

W dostępnych przez cały czas pracowniach mogą realizować pomysły daleko wykraczające poza program studiów.

 

Studenci są traktowani w sposób partnerski i podmiotowy. Nie istnieje sztywna granica między wykładowcami a studentami, co sprzyja rozwijaniu indywidualności każdego z nich. 

Nasi studenci szybko zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, budują portfolio projektów i sieć kontaktów zawodowych, często już w trakcie studiów podejmują pracę w branżach związanych z projektowaniem komunikacji.

Projekty

Printing a book (with riso)

Czytanie książek dzięki nowym technologiom podlega dynamicznym zmianom. Zmienia się nośnik, medium ale czy zmienia się znaczenie książki? Czy książka, w dobie druku cyfrowego, nadal może być niepowtarzalnym dziełem sztuki? Zafascynowany techniką risografii autor projektu Making a book (with riso) stworzył książkę o... procesie tworzenia książki, używając risografu, cyfrowego powielacza-drukarki.…

Uwierz w moje opowieści

Film to ważne medium, za pomocą którego możemy przekazać pewne treści dzieciom i wpływać na rozwój ich wyobraźni. Projektem dyplomowym jest film animowany „Uwierz w moje opowieści”: technika – rysunki ręczne, obrobione za pomocą Illustratora i Photoshopa, montaż za pomocą AfterEffects. Film jest niemy, a bohaterowie komunikują się niewerbalnie za…

Branding dla firmy przewozowej Xinyuan

To kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej dla firmy transportowej Xinyuan, działającej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Celem autorki było stworzenie koncepcji, która pozwoli firmie wpisać się w strategię One Belt, One Road, inicjatywę władz chińskich, której celem jest reaktywacja Jedwabnego Szlaku i rozbudowa infrastruktury łączącej Chiny, Azję Środkową, Bliski Wschód, Afrykę…

Dlaczego ludzie chodzą do kina?

Mimo rozwoju technologii, który sprawia, że filmy można oglądać na dowolnym nośniku, pobierając z łatwo dostępnych platform takich jak Netflix, ludzie ciągle chodzą do kina w poszukiwaniu nowych wrażeń. Autorka przebadała psychologiczne aspekty zjawiska i motywacje widzów, zastanawiając się w jaki sposób kino, które w porównaniu do innych nośników obrazu…

Społeczne życie śmieci

Autorka badała historię produkcji odpadów, relacje łączące ludzi i wyrzucane przez nich śmieci, ich zależność od statusu społecznego, poziomu świadomości społeczeństwa i osobistych poglądów. Porównując socjalizm z kapitalizmem, zastanawiała się, czy dla konsumentów lepsza jest gospodarka niedoboru czy nadmiaru. Zebrane informacje i wnioski przedstawiła jako wizualne komunikaty, wskazujac sposób wpływania…

Do you?

Celem pracy jest skierowanie uwagi na skalę zjawiska przemocy wobec kobiet (zarówno psychicznej/ emocjonalnej, fizycznej, jak i seksualnej, wraz z jej konsekwencjami). Autorka przestudiowała statystyki globalne, europejskie oraz polskie, a także poziom akceptacji dla niektórych zachowań, mających znamiona przemocy. Dokonała analizy reklam społecznych oraz ich działania na adresatów. Efektem pracy…

Poznański przewodnik po mieście dla chińskich studentów

Autorka stworzyła aplikację mobilną, której zadaniem jest wparcie chińskich studentów przyjeżdżających do Poznania. Przeprowadziła badania wśród młodych Chińczyków, którzy przebywają czasowo w Poznaniu. Łącząc ich wynik z własnym doświadczeniem, zaproponowała platformę społecznościową pozwalającą na dzielenie się doświadczeniami, dobrymi adresami i obserwacjami międzykulturowymi. Platforma jest formą przewodnika, informatora i komunikatora, lecz…

Traillo

Aplikacja turystyczna dla podróżników jest jednocześnie rodzajem pamiętnika z podróży i poradnika dla przyjaciół, których zechcemy zaprosić do zamkniętej społeczności komunikującej się za jej pomocą. Pomaga planować podróże i na bieżąco aktualizować zgromadzone przez społeczność informacje, pozwala uniknąć rozczarowań, a przede wszystkim manipulacji marketingowych ze strony firm kupujących opinie turystyczne.…

Nie do zobaczenia – wizualna reprezentacja sfery cyfrowej, a jej struktura techniczna

Autor, analizując historyczne różnice w korzystaniu z komputera z perspektywy użytkownika oraz twórcy, pokazuje najistotniejsze procesy, które ukształtowały współczesny paradygmat aplikacji internetowych. Część projektową pracy stanowi interaktywna instalacja cyfrowa, prezentująca efekty przeprowadzonych badań w formie wizualnego doświadczenia, w którym użytkownik, celowo wprowadzony w błąd, ma możliwość samodzielnego zetknięcia się z…

Infinite Care

W wyleczalności nowotworów Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Jednym z powodów tak słabych wyników jest nie wystarczająco szybkie diagnozowanie choroby. Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych, nie tylko nowotworowych, to duża oszczędność na kuracji jak i większa szansa na przeżycie i szybki powrót do zdrowia. Infinite Care…

3ME

Social media generują chęć dzielenia się własnym wizerunkiem w internecie. Trwa wyścig w poszukaniu nowych, bardziej atrakcyjnych sposobów ekspresji, wykraczających poza obecnie dostępne środki. W ramach projektu przeprowadzona została analiza tego, w jaki sposób wybrane osoby budują swoją tożsamość w internecie. Na podstawie wywiadów i własnych obserwacji projektantka opracowała zestawy…

Superbohater nie boi się igieł

Superbohaterowie to złote dzieci pop-kultury. Nie ma osoby, która by o nich nie słyszała, a ich historie od dziesiątek lat śledzą setki tysięcy osób. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, że tysiące osób-superbohaterów, walczy codziennie z niewyobrażalnym złem. „Superbohater nie boi się igieł” to nowe wersja superbohaterów, współtworzona z dziećmi chorującymi na…

Rękodzieje

W teorii poznania dotyk jest jedną z nielicznych dróg doświadczenia rzeczywistości, która potwierdza jej materialność. Władająca zmysłem dotyku dłoń, doskonale sprawdza się w roli medium ludzkiego umysłu. Dzięki niej abstrakcyjna myśl zyskuje formę gotową funkcjonować w świecie materii. Dłoń zdaje się wymykać spod dyktatury umysłu, podporządkowując sobie otoczenie, w jakim…

EV1 - Dotknąć światła

Światło to niepozorny lecz nieodzowny element wnętrza tworzący nastrój, trójwymiarową przestrzeń. Dostępna dziś technologia nie pozostawia kwestii światła przypadkowi. Możemy doświadczać światła i cieszyć się nim tak, jak dobrze zaparzoną kawą. Nadmiar otaczającego nas oświetlenia i brak kontroli nad nim wydaje się być bez znaczenia, tymczasem gdy wyłączymy chociaż kilka…

Dollar pop-up store

Jednym ze zjawisk charakterystycznych dla współczesnej kultury, a przy tym często związanym z wizualnością jest estetyzacja, która w najbardziej powszechnym rozumieniu dotyczy powierzchownego upiększania czy fetyszyzmu towarów. Projekt nie krytykuje ani nie wychwala zjawisk, o których opowiada; jest natomiast próbą zwrócenia uwagi na problemy człowieka żyjącego we współczesnym świecie oraz…

Powrót do domu

Powrót do domu to edukacyjny projekt, którego celem jest przypomnienie polskich projektów z lat 50. i 60. XX wieku. Autorka przeanalizowała ówczesny kontekst polityczno – społeczny, w którym projektant był anonimowym twórcą, a dobre produkty nie były powszechnie dostępne. Z tego powodu i dziś projekty z tamtych czasów, o choć…

Pracownie

Do dyspozycji studentów oddajemy specjalistyczne pracownie i warsztaty, wyposażone w najnowszy sprzęt. Tutaj studenci mogą realizować swoje projekty, także te wykraczające poza program studiów, oraz konsultować je z wykładowcami. Część pracowni jest dostępna dla studentów w godzinach otwarcia szkoły i można korzystać z nich w tym czasie. Niektóre pracownie mają wyznaczone godziny otwarcia i można w nich pracować w obecności asystentów i specjalistów.

 

Twoja potencjalna ścieżka kariery

 • Fotoedytor
 • Grafik
 • Ilustrator
 • Motion designer
 • Projektant 3D
 • Projektant aplikacji mobilnych
 • Projektant gier komputerowych
 • Projektant identyfikacji wizualnych
 • Projektant stron internetowych
 • Projektant User Experience
 • Projektant User Interface
 • Projektant wydarzeń muzycznych, teatralnych, telewizyjnych

Nasi absolwenci

Wykształciliśmy już 198 projektantów. Oto kilkoro z nich:

Monika Burakowska

Projektantka UI/UX

Absolwentka communication design, związana z poznańską agencją interaktywną KREATIK. Swoją zawodową ścieżkę zaczynała jeszcze w trakcie studiów jako grafik, początkowo freelancer, następnie w firmie zajmującej się tworzeniem stron i pozycjonowaniem. Obecnie odpowiada za użyteczność projektowanych aplikacji i stron www. Ma doświadczenie zarówno w prowadzeniu badań potrzeb (wywiadów z konsumentami), obserwacji etnograficznych jak i testowaniu z użytkownikami gotowych aplikacji. Jest też certyfikowanym moderatorem Design Thinking - metody, która pozwala tworzyć nowe produkty i usługi w innowacyjny sposób. Pasjonują ją techniki i metodologie ułatwiające pracę kreatywną. Po studiach w SOF kontynuowała naukę na studiach podyplomowych z Product & Brand Management.

Pracowała nad projektami dla firm z branży IoT, FMCG, beauty, poligraficznej, budowlanej i wielu innych.

Michał Loba

Grafik, ilustrator

Absolwent communication design (2016). Tworzy plakaty do wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli. Współpracował m.in. z klubami Pogłos, Plan B, Plac Zabaw nad Wisłą, CSW Zamek Ujazdowski, Instytutem Adama Mickiewicza. Jego ilustracje pojawiły się w KTW, Zwykłe Życie, Trzy Czte Ry. Za granicą tworzył ilustracje m.in. dla magazynu Esquire UK oraz portalu It’s Nice That. Jest jednym z dwudziestu dwóch polskich ilustratorów zebranych przez Patryka Mogilnickiego w książce „Nie ma się co obrażać” . Jego prace pokazywane były na wystawach w Nowym Jorku, Sztokholmie, Warszawie.

Małgorzata Piernik

UX designer

Obecnie pracuje jako UX designer w Accenture. Projektuje aplikacje B2C i B2B dla międzynarodowych klientów korporacyjnych, m.in. ze Szwajcarii, Włoch i Polski, dba orozwój młodszych UX designerów i współpracę z biznesem oraz deweloperami. Pierwsze kroki jako UX designer stawiała już  na drugim roku studiów w Software House w Poznaniu. W wolnym czasie publikuje eksperckie artykuły dotyczące user experience na blogach UX Planet oraz UX Collective.

Kadra

Naszą kadrę tworzą cenieni specjaliści-praktycy, którzy zajęcia prowadzą przede wszystkim na podstawie własnych doświadczeń w pracy projektowej.  Wśród prowadzących są projektanci, designerzy, architekci, artyści, a także socjolodzy, antropolodzy, psycholodzy i filozofowie. 

Anita Basińska

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk

Agnieszka Jacobson-Cielecka

Dyrektor programowa School of Form, Dziekan Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS

Zuzanna Skalska

 Analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach

Współpraca z biznesem

Allegro

Studenci zaprojektowali serię opakowań do wysyłki produktów kupionych przez Allegro. Opakowania z jednej strony przyciągają atrakcyjną formą, a z drugiej prowokują do nadawania im drugiego życia oraz nowych, często zaskakujących funkcji.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Studenci opracowali nowatorskie sposoby ponownego wykorzystania największej w Europie kolekcji cyfrowych obiektów z obszaru sztuki, kultury i nauki Europeana.

Autostrada Wielkopolska

W ramach programu AUTOSTRADA DO SZKOŁY studenci zaprojektowali interaktywne i atrakcyjne rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa na drodze. Projekty zachęcają do przestrzegania zasad ruchu drogowego, stanowiąc jednocześnie estetyczny element otoczenia.

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Hala Wysokich Napięć

tel. 22 104 75 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro pracuje w systemie zdalnym, zapraszamy do spotkań online, kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Godziny pracy: poniedziałak-piątek: 9.00-17.00

Umów spotkanie online

Umów spotkanie online