Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

W ramach projektu studenci drugiego roku specjalności domestic design pod okiem Pawła Grobelnego skupiali się na produkcie istniejącym już na rynku – popularnym stoliku LACK. Biorąc pod uwagę wymagania i stylistykę producenta – firmy IKEA, szukali pomysłów na przystosowanie tego produktu do nowej funkcji, a czasem nawet całkiem innego użytkownika.

Hania palczynska

Kamila snaczyk

Karolina obrebska

Natalia liput