Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Granie i doświadczanie muzyki automatycznie tworzy wspólnotę – chwilową, czasem trwającą przez pokolenia. Spontanicznie rodzi się struktura zadań, negocjowalnych stanowisk i emocji. Czy przestrzeń miejska może być zaprojektowana jako inkluzywny, muzyczny instrument? Na Placu Wolności, w ramach Malta Festival Poznan, powstał Organizm, wielkoformatowa instalacja dźwiękowa – efekt mierzenia się z tym pytaniem, na które odpowiedzi szukali wspólnie projektanci ze School of Form i młodzi kompozytorzy z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Instalacja to wspólnie działający Organizm, w którym wszystko działa, gdy wszyscy współpracują. Muzyka uruchamiana jest w momencie wprawiania w ruch sześciu kół rowerowych. Całość kompozycji muzycznej można usłyszeć tylko, jeśli wszystkie one będą działać i współpracować. Elementem instalacji są także swobodnie poruszające się na wietrze tabliczki ze słowami kojarzonymi z lokalnością. Są napisane w sześciu językach związanych pośrednio lub bezpośrednio z projektantami współtworzącymi Organizm: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i francuskim.

Projekt: Volha Bandarenka, Mariia Pylypenko, Przemysław Degórski, Sebastian Dembski, Maksymilian Kamiński, Michał Janocha, Ada Łożyńska, Olena Paziuk, Magdalena Skoczylas, Jan Skorupa, Aleksandra Słyż
Opieka merytoryczna: Jola Starzak (kierownik specjalności domestic design w School of Form), Rafał Zapała (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

Maciej Zakrzewski 1fot. Maciej Zakrzewski, Generator Malta

Malta 4fot. Maciej Zakrzewski, Generator Malta 

Malta 6fot. Maciej Zakrzewski, Generator Malta