Uczymy innowacji, ale mocno
osadzonej w świadomości
społecznej i uwzględniającej
przyszłość naszej planety

Lidewij Edelkoort

Przyjemności | Projektantka: Jagoda Harton | Fot. Arkadiusz Szwed